Jüdischer Ordnungsdienst in Occupied Kraków during the Years 1940-1945

Alicja Jarkowska-Natkaniec

Abstrakt

The purpose of this article is to present the activities of the Jüdischer Ordnungsdienst [hereafter: OD] in Nazi-occupied Krakow during the years 1940-1945. This period includes OD organizations in Krakow’s Jewish district, Kazimierz, in 1940, in the Krakow ghetto in 1941-1943 and in the German concentration camp at Płaszow in 1942-1945. Rounding off these topics is a paragraph touching on the post-war fate of OD officers under Polish law. Trials of OD members were held before the Special Criminal Court [hereafter: SCC] in Krakow in 1945-1947. In discussing the issue, the author has sought to explain the reasons for which Jews joined the OD in light of the moral dilemmas facing OD members. The problems raised in this article are also an attempt to understand the role of the OD in the implementation of the German government’s policy towards the Jews in the years 1940-1945, i.e. for the duration of the Jewish formation’s existence. Holocaust studies lacks sufficient research on the history of the OD in Krakow, and it is therefore very important to fill this gap in the literature. In German-occupied Poland, several terms referring to the Jewish police were used interchangeably. In printed and archival sources, the organization is often called Ordnungsdienst, OD, Jewish Order Service (literal translation from German), Order Service, or, simply, the Jewish police. Its members are commonly called odemani [translation: OD-men] or Jewish policemen.

Słowa kluczowe: Jüdischer Ordnungsdienst, II War War, Nazi occupation, Kraków ghetto, Kraków, Płaszów, Kazimierz
References

Bau, J. (1990): Czas Zbeszczeszczenia. Wspomnienia z czasów drugiej wojny światowej, Tel Aviv.

Bieberstein, A. (1985): Zagłada Żydów, Kraków.

Blumental, N. (ed.) (1947): Proces ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa-Łódź-Kraków.

Borwicz, M., Rost, N., Wulf, J. (eds.) (1945): Dokumenty zbrodni i męczeństwa, Kraków.

Borwicz, M., Rost, N., Wulf, J. (eds.) (1946): W trzecią rocznicę zagłady getta w Krakowie, Kraków.

Chwalba, A. (2002): Kraków w latach 1939-1945 (Dzieje Krakowa, vol. 5), Kraków.

Kotarba, R. (2009): Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945, Warszawa-Kraków.

Pankiewicz, T. (2012): Apteka w getcie krakowskim, Kraków.

Pasek, A. (2002): Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym 1944-1956, Wrocław.

Podolska, A. (1996): Służba Porządkowaw getcie warszawskim 1940-1943, Warszawa.

Wóycicka, Z. (2009): Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950, Warszawa.

Wroński, T. (1974): Kronika okupowanego Krakowa, Kraków.

Zimmerer, K. (2004): Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939-1945, Kraków.