Between Chortkiv and Paris. Sasza Blonder / André Blondel 1909-1949

Natasza Styrna

Abstrakt
The painter Sasza Blonder (1909-1949) was born into a tradition-observing Jewish family in Chortkiv in Podolia. In the 1930s he belonged to the avant-garde Grupa Krakowska, whose members were Poles and Jews of radical left views. His works of that period included both abstract and figurative compositions. He was the only artist in the group interested in subjects taken from Jewish life, examples of which can be found in his sketchbooks. In 1937 Blonder moved to Paris. During the war he hid in the south of France under the false name André Blondel. His memoirs written at this time testify to Blonder’s strong links with the Jewish milieu. His death at the early age of 40 interrupted the career of this interesting and talented artist.
Słowa kluczowe: Sasza Blonder, André Blondel, art, avant-garde, Jews, Grupa Krakowska, Kraków
References

BIBLIOGRAPHY

a) Primary sources

Sasza Blonder’s Archives 1929-1937, Special Collection of Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk [Department of Arts of Polish Academy of Sciences], Ref. no. 773-II-16.

Sasza Blonder’s memoirs 1936-1943, in the possession of the artist’s family.

Tanya Warner’s letter of February 1998, in the possession of the artist’s family.

 

b) Secondary literature

Filipowicz, K. (1958), Sasza Blonder 1909-1949, Plastyka 23 (6.08.1958), 8 [supplement to Życie Literackie].

Guzek, Ł. (1992), Rozmowa Łukasza Guzka Erną Rosenstein [An interview with Erna Rosenstein by Łukasz Guzek], in: J. Chrobak (ed.), Erna Rosenstein, Kraków: pp. 3-37.

Niezabitowska, M., Tomaszewski, T. (1993), Ostatni. Współcześni Żydzi Polscy [The Last Ones. Contemporary Polish Jews], Warszawa.

Potocka, A.M. (1988), Ostatni wywiad Jonaszem Sternem, przeprowadziła Anna Maria Potocka [The last interview with Jonasz Stern, by Anna Maria Potocka], Odra 11: pp. 30-41.

Stern, J. (1964), Grupa Krakowska [Cracow Group], in: J. Stern, Cyganeria polityka. Wspomnienia krakowskie 1919–1939 [Bohema and Politics. Cracow Reminiscences 1919-1939], Warszawa: pp. 227-238.

Styrna, N. (2005), Żydowscy studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych [Jewish Students of the Academy of Fine Arts], in: M. Poprzęcka (ed.), Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje, teoria, praktyka [Polish Schools of Art. History, Theory and Praxis]. Materiały LIII ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 14-16 października 2004, Warszawa: pp. 133-144.

Suchan, J. (2010), Polak, Żyd, artysta. Tożsamość awangarda [Pole, Jew, an Artist. Identity and Avant-Garde], in: J. Suchan (ed.), Polak, Żyd, artysta. Tożsamość awangarda, Łódź.

Ślesiński, W. (1969), Studenci [Students], in: J.E. Dutkiewicz, J. Jeleniewska-Ślesińska, W. Ślesiński (eds.), Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych Krakowie [Materials for the History of the Academy of Fine Arts in Cracow], vol. 2: 1895-1939, Wrocław – Warszawa – Kraków: pp. 203-444.

Tchórzewski, K. (1973), Życie twórczość Saszy Blondera (André Blondela) 1909–1949. Zarys monograficzny [Life and Art of Sasza Blonde (André Blondel) 1909-1949. Monograph], MA thesis written in 1973 during Modern Art Seminar [Warsaw University] under the supervision of A. Jakimowicz. (The quoted fragment published in Henryk Wiciński i I Grupa Krakowska 1932–1937 [Henryk Wiciński and Grupa Krakowska 1932-1937], catalogue, Sopot 2007, p. 86).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.