William den Hollander, Josephus, the Emperors, and the City of Rome: From Hostage to Historian (Ancient Judaism and Early Christianity, vol. 86), Brill, Leiden – Boston 2014, pp. 410; ISBN 978-90-04-26433-5

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.