Iris Idelson-Shein, Difference of a Different Kind. Jewish Constructions of Race during the Long Eighteenth Century, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2014, pp. 267; ISBN 978-0-8122-4609-4

Marzena Szugiero

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.