Zuzanna Kołodziejska, “Izraelita” 1866–1915. Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma (Studia polsko-żydowskie), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, pp. 352; ISBN 978-83-233-3829-1

Paweł Jasnowski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.