Jews in Cracovian municipal council in the Polish Second Republic (1918-1939). Some general remarks

Hanna Kozińska-Witt

Abstrakt

Article describes participation of Jewish councilors in Kraków city council and identifies political milieus where they came from. The interwar is divided in three sub-periods that were characterized by different conditions for municipal political participation. These changes influenced the composition of Jewish councilors: their political belonging and even their cooperative strategies.
 

Słowa kluczowe: Jews, interwar period, Cracow, communal politics, local self-government
References

Adamczyk, E. (1997), Gospodarka komunalna miasta Krakowa w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków.

Bacon, G. C. (1992), Rabbis and Politics. Rabbis in Politics. Different Models within Interwar Polish Jewry, YIVO Annual 20: 39-59.

Bacon, G. C. (1996), The Politics of Tradition. Agudat Yisrael in Poland, 1916-1939, Jerusalem.

Biale, D. (1986), Power and Powerlessness in Jewish History, New York.

Blobaum, R. (2005), Introduction, in: R. Blobaum (ed.), Antisemitism and its Opponents in Modern Poland, Ithaca – London.

Brzoza, Cz. (2011), Jewish Participation in the Elections to Kraków City Council during the Interwar Period, Polin 23: 213-239.

Brzoza, Cz., Stepan, K. (2006), Józef Sare, in: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków: 92-95.

Cooperman, B. D. (2000), Afterword: Tradition and Crisis and the Study of Early Modern Jewish History, in: J. Katz Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of Middle Ages, Syracuse: 237-252.

Dohrn, V. (2009), Diplomacy in the Diaspora: The Jewish Telegraphic Agency in Berlin (1922-1933), Leo Baeck Institute Yearbook 54:219-241.

Fałowski, J. (2006), Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej (1922-1939), Kraków.

Karady, V. (2004), The Jews of Europe in the Modern Era. A Socio-historical Outline, Budapest – New York.

Katz, J. (2000), Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of Middle Ages, Syracuse.

Klimek, M. (2006), Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe, Lublin.

Kozińska-Witt, H. (2008), Jewish Participation in autonomous administration. Kraków and Poznań in the Second Polish Republic, in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 7: 189-213.

Kozińska-Witt, H. (2011), Warschau und „seine“ Juden: Kommunalpolitik und das jüdisch-polnische Verhältnis im Warschauer Stadtparlament (1919-1939), Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 10: 207-235.

Kozińska-Witt, H. (2012), W stolicy „strefy nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania do Żydów w latach 1918-1939, Kwartalnik Historii Żydów 242: 162-190.

Kozińska-Witt, H., Silber, M. (eds) (2011), Jewish Participation in Municipal Self-Administration in East-Central Europe, Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 10: 115-306.

Małecki, J. M. (1994), W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918), in: J. Bieniarzówna, J. M. Małecki (eds), Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Kraków.

Małecki, J. M. (2002), Udział Żydów w organach samorządowych większych miast galicyjskich na początku XX wieku, in: K. Ślusarek (ed.), Polska i Polacy w XIX-XX wieku, Kraków: 53-60.

Marszałkowski, T. (2006), Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939, Kraków.

Mendelsohn, E. (1981), Zionism in Poland. The Formative Years, 1915-1926, New Haven – London.

Mendelsohn, E. (1993), On Modern Jewish Politics, New York – Oxford.

Mizgalska, M. (2010), Udział Żydów w wyborach do Rady Miejskiej w Częstochowie (od przewrotu majowego do wybuchu drugiej wojny światowej), in: A. Grabski, A. Markowski (eds), Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, Warszawa: 131-153.

Modras, R. (2004), Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Kraków.

Nathans, B. (2003), The Other Modern Jewish Politics. Integration and Modernity in Fin de Siècle Russia, in: Z. Gitelman(ed.), The Emergence of Modern Jewish Politics. Bundism and Zionism in East Europe, Pittsburgh: 20-34.

Orla-Bukowska, A. (1994), Shtetl Communities: Another Image, Polin 8.

Pickhan, G. (2001),“Gegen den Strom“. Der allgemeine Jüdische Arbeiterbund “Bund“ in Polen 1918-1939, Stuttgart – München.

Polonsky, A. (2011), The Jews in Poland and Russia, 1914 to 2008, vol. 3, Oxford – Portland.

Rudnicki, Sz. (2004), Żydzi w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa.

Schwarzbart, I. (1938), Tvishn bayde velt milkhomes zikhroynes vegn dem yidishen lebn in Krakov, Buenos Aires.

Segal, S. (1938), The New Poland and the Jews, New York.

Sroka, Ł. A. (2008), Żydziw Krakowie. Studium o elicie miasta 1850-1918, Kraków.

Stein, K. (1979), Di yidn in Krakover shtotrat tzwishn di tzvey velt milkhomes, Sefer ha shanah/yorbuch 3: 318-326.

Szwed, R. (1998), Udział Żydów w samorządach miast Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 5: 197-212.

Urynowicz, M. (2003), Żydzi w samorządzie miasta Kozienice w okresie międzywojennym 1919-1939, Warszawa.

Wachowska, B. (1991), The Jewish Electorate of Interwar Łodź in the Light of the Local Government Elections (1919-1938), Polin 6: 154-172.

Wynot Jr., E. D. (1991), Jews in the Society and Politics of Inter-War Warsaw, in: W. Bartoszewski, A. Polonsky (eds), The Jews in Warsaw. A History, Oxford: 291-311.

van Rahden, T. (2000), Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten und Katholiken in einer deutschen Großstadt von 1860 bis 1925, Göttingen.

Yerushalmi, Y. H. (1995), „Diener von Königen und nicht Diner von Dienern“. Einige Aspekte der politischen Geschichte der Juden, München.

Zaporowski, Z. (1995), Żydzi w radzie miejskiej Lublina 1919-1939, in: T. Radzik (ed.), Żydzi w Lublinie, Lublin: 237-244.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.