30 Years of the Ronald S. Lauder Foundation in Poland, 1987-2017

Marcin Pawlak

Abstrakt
This article presents the history of the Ronald S. Lauder Foundation in Poland from when it was founded 30 years ago. The Foundation was established by Ambassador Ronald S. Lauder, businessman, diplomat and philanthropist. It was the first organization to initiate Jewish educational activities during the period of political changes in Poland. The Foundation’s activities focused mainly on education, both formal and informal. During early ’90’s people in Poland started to discovered their Jewish roots and thanks to the RLSF it was possible to learn and understand Jewish history, religion and culture. The author describes projects organised by the Foundation as well as its development and significance in the rebirth of Jewish life in Poland. Among the Foundation’s most important projects are the Lauder-Morasha School Complex in Warsaw, the summer educational camps for families and youths, a genealogical project, and the Lauder e-School. The Foundation has also made a huge contribution and provided support to many organizations, institutions and Jewish Communities throughout Poland.
Słowa kluczowe: The Ronald S. Lauder Foundation, Jewish education, rebirth of the Jewish life in Poland, Lauder-Morasha Schools
References

Ambassador Ronald Lauder receives the Polish Highest Medal of Honor (October 13, 1999), The Voice.

Będkowski, L., Brzostowska, A. (2014), Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do Państwa Izrael, Warszawa: Polityka.

Berent, G. (2009), Społeczność żydowska PRL przed kampanią antysemicką po niej, Warszawa: IPN.

Datner, H. (2010), Współczesna społeczność w Polsce zagłada, in: M. Adamczyk-Garbowska, F. Tych (eds.), Następstwa zagłady Żydów, Polska 1944–2010, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny im Emanuela Ringelbluma.

Dedication of the new campus of the Lauder-Morasha School in Warsaw, Poland (2000), Jewish Post of New York, March-April.

Dedications of Schools in Europe seen as part of fragile Jewish Revival (October 18th, 1999), Jewish Telegraphic Agency.

Eisler, J. (1991), Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Glicenstein, Z. (2000), U.S. Archivist in Poland, The Canadian Jewish News, 17th February.

Grabski, A., Rykała, A. (2010), Atlas historii Żydów polskich, Warszawa: Dermart SA.

Grabski, S., Stankowski, A. (2012), Życie religijne społeczności żydowskiej, in: M. Adamczyk-
-Garbowska, F. Tych (eds.), Następstwa zagłady Żydów, Polska 1944–2010, Lublin: Wydawnic­two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny im Emanuela Ringelbluma.

Jubilee Book (2014), Warsaw: Moses Schorr Foundation.

Klasyczna Biblioteka Judaizmu (2004), Kraków: Stowarzyszenie Pardes.

Kozak, W. (2004), The Rabbi of the 84th Street. The Extraordinary Life of Haskel Besser, New York: HarperCollins.

Kocoń, A. (2000), Renesans religijny kulturalny mniejszości narodowej Polsce, Pisma Humanistyczne 2, 131-142.

Krawczyk, A. (2015), German and Jewish Organizations in Lodz in the Context of Theory of Association, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne, vol. 43(2): 155-170.

L’chaim (2000), Warszawa: Gazeta Fundacji Laudera. Newsletter published by the Foundation in Poland.

Lipman, S. (January, 2014), For Isolated Members of Poland’s Jewish Community New Online 
Jewish Learning Program, The Jewish Week.

Lukes, I. (1999), The Rudolf Slánský Affair: New Evidence, Slavic Review 58(1), 160-187.

Mayer, L. (2002), Who Will Say Kaddish, Syracuse: University Press.

Midrasz. Pismo Żydowskie 1999, no. 10.

Niezabitowska, M. (1986), Remnants: The Last Jews of Poland, New York: Friendly Press Inc.

Polish First Lady visits Lauder-Morasha School in Warsaw (2016), The Jewish Press, 11 March.

Rapoport, L. (1990), Stalin’s War against the Jews: Doctors; Plot and the Soviet Solution, New York: Free Press.

The Ronald S. Lauder Foundation (1992), New York.

The Ronald S. Lauder Foundation Booklet (1994/1995).

The Ronald S. Lauder Foundation Booklet (1994), New York.

The Ronald S. Lauder Foundation 1987-2007. Published by the Foundation for it’s twentieth anniversary.

Spritzer, D. (2006), Jewish Schools Flourish in Eastern Europe, Jewish Telegraphic Agency.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Raport realizacji projektu Muzeum Historii Żydów Polskich (2014), Warszawa: Polin.

Szuchta, R. (2015), 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Warszawa: Polin.

Szterndlech, Family Magazine, 1999, No. 5/1.

Wodnicka, D. (2010), Fundacja mnie ukształtowała, Midrasz 3 (maj-czerwiec).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.