Support Your Own, on Your Own: Local Government Subsidies for Jewish Institutions during the Period of Galician Autonomy,  1866-1914

Hanna Kozińska-Witt

Abstrakt

This article presents and analyses legal acts that influenced the situation of Jews in Galicia and shaped the local co-existence of Jewish communities and municipalities. It concentrates on subsidies provided to Jewish charities and welfare institutions by municipal funds. The subsidizing policy of Krakow is compared with that of Lwów.

Słowa kluczowe: Galicia, Krakow, Lwów, Jewish poor, municipal self-government, poor law, Jewish welfare, charity, subsidies
References

Bartoszewicz, J. (1901), Opieka nad ubogimi Galicyi, in: Wiadomości statystyczne stosunkach krajowych, Vol. XVIII, Lwów.

Broński, K. (2008), Kwestia opieki publicznej nad ubogimi Galicji dobie autonomicznej (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie 779: 9-27.

Budżet dochodów wydatków miasta Krakowa za rok 1870 (1870), Kraków.

Budżet wydatków dochodów gm. M. Krakowa na okres od 1.07.1918 do 30.06.1919 r. od 1.07 do 31.12.1919 (1919), Kraków.

Budżet wydatków dochodów gminy miasta Krakowa od 1. Stycznia 1914 do 30. czerwca 1915 (1913), Kraków.

Buzek, J. (1913), Administracya gospodarstwa społecznego, Lwów.

Bystroń, J.S. (1917), Pięćdziesięciolecie samorządu Krakowa 1866–1916, Kraków.

Hein-Kircher, H. (2016), Polityczna integracja mieście wieloetnicznym: podstawy prawne ich wpływ na sytuację Żydów we Lwowie po roku 1870, Res Gestae 2: 29-42.

Jakimyszyn, A. (2008), Żydzi krakowscy dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny. Przeobrażenia gminy. System edukacyjny, Kraków-Budapest.

Klieber, R. (2013), Von der Mildtätigkeit zum sozialpolitischen Engagement. Konfessionelle Antworten auf die Soziale Frage der Habsburgermonarchie 1848–1918, in: M. Maurer, B. Schneider (eds.), Konfessionen in den west- und mitteleuropäischen Sozialsystemen im langen 19. Jahrhundert. Ein „edler Wettkampf der Barmherzigkeit“?, Berlin: 209-233.

Kozińska-Witt, H. (1999), Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864–1874, Frankfurt/M. et al.

Kozińska-Witt, H. (2015a), Krakauer Munizipalität und jüdische Konfessionsgemeinde. Provisorisches Gemeindestatut für die königliche Hauptstadt Krakau (1866) und seine Wirkung, Historica-Review in History and Related Sciences 6.1: 58-68.

Kozińska-Witt, H. (2015b), Samorządowa polityka przyznawania subwencji wobec potrzeb żydowskich mieszkańców Krakowa (1918–1939), Kwartalnik Historii Żydów 255: 413-445.

Maślak-Maciejewska, A. (2015), dziejów judaizmu XIX-wiecznym Krakowie – tożsamość, poglądy religijne instytucje postępowe, Kraków. Unpublished doctoral thesis.

Michalski, J. (1904), Prawo ubogich, Kraków.

Polonsky, A. (2011), The Jews in Poland and Russia, 1914 to 2008, Vol. 3, Oxford-Portland.

Schaff, M. (1928), Żydowska Gmina Wyznaniowa opieka, Przegląd Społeczny 9: 1-5.

Sikorski, R. (1900), Opieka nad ubogimi Krakowie roku 1898, Statystyka miasta Krakowa, Zeszyt VII, Kraków: 154-184.

Sikorski, R. (1904), Kraków roku 1900 oraz jego podał administracyjny ciągu XIX stulecia, Kraków.

Sikorski, R. (1907), Opieka gminna nad ubogimi Krakowie r. 1901 1902, Statystyka miasta Krakowa, Zeszyt IX, cz. II, Kraków: 268-285.

Sprawozdanie prezydenta miasta czynności Rady miejskiej Magistratu krakowskiego za rok 1886 odczytane na posiedzeniu Rady miejskiej dniu 3. Marca 1887 (1887), Kraków.

Sroka, Ł.T. (2012), Rada Miejska we Lwowie okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914: studium elicie władzy, Kraków.

Strzelecki, S. (1868), Gmina Krakowska. Sprawozdanie urzędowe roku 1867, Kraków.

Strzelecki, S. (1869), Gmina Krakowska, Sprawozdanie urzędowe za rok 1868, Kraków.

Tymczasowy Statut Gminny dla Miasta Krakowa (1866), Kraków.

Wasung, M. (1908), Opieka nad ubogimi. Rys opieki nad ubogimi otwartej (pozaprzytułkowej), Lwów.

Wielogłowski, W. (1861), żebractwie Krakowie, Kraków.

Zamknięcie rachunków różnych funduszów pod zarządem Gminny zostających za rok administracyjny 1880 ([b.d.]), Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.