The Role of Jewish Philanthropic Associations in Large Cities of Central and Eastern Europe in the Interwar Period. On the Example of L’viv (1918–1939)

Wacław Wierzbieniec

Abstrakt

Between the years 1918 and 1939, philanthropic associations played a major social role in L’viv, as did in other large Jewish communities in Central and Eastern Europe. The aim of this research paper is to present and discuss selected Jewish associations providing assistance to children, students in secular schools and youth studying at universities. It has to be pointed out that their high level of activity was an expression of the modernization processes taking place among the Jewish population and, clearly, the enhancement of these processes.

Słowa kluczowe: aid for children, charity, Jews, L’viv, philanthropic associations, poor students
References

Archival sources

DALO - State Archives of Lviv Oblast

Starostwo grodzkie we Lwowie, f. 110, op. 1, spr. 129.

Starostwo grodzkie we Lwowie, f 110, op. 1, spr. 132.

Starostwo grodzkie we Lwowie, f. 110, op. 1, spr. 137.

Starostwo grodzkie we Lwowie, f. 110, op. 1, spr. 140.

Starostwo grodzkie we Lwowie, f. 110, op. 1, spr. 987.

Starostwo grodzkie we Lwowie, f.110, op. 1, spr. 991.

Printed sources

Sprawozdanie Roczne Wydziału Towarzystwa Rygorozantów za rok akademicki 1926/1927 (1927) Lwów.

Sprawozdanie Roczne Wydziału Towarzystwa Rygorozantów za rok akademicki 1927/1928 (1928) Lwów.

Sprawozdanie Roczne Wydziału Towarzystwa Rygorozantów za rok akademicki 1928/1929 (1929) Lwów.

Sprawozdanie Towarzystwa Kolinji i Ochronek Ogrodniczych dla Dziatwy i Młodzieży Żydowskiej we Lwowie za rok 1926 i 1927 (1928) Lwów.

Secondary literature

Draus, J. (2007) Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007: 63-67.

Jakimyszyn, A. (2014) Organized Recreation-Curative Stays for Adults and Children. An Analysis of Cases from the Lvov Area from the Interwar Period, Scripta Judaica Cracoviensia 12: 87-97.

Langnas, S. (1933) Żydzi a studia akademickie w Polsce w latach 1921-1931. Studium statystyczne, Lwów 1933.

Łapot, M. (2016) Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772-1939), Częstochowa 2016.

Łapot, M. (2011) Z dziejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772-1939), Gliwice.

Rędziński, K. (2016) Studenci żydowscy we Lwowie w latach 1918-1939, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika 25: 581-601.

Rędziński, K. (2017) Żydowskie studenckie Towarzystwo Rygorozantów we Lwowie (1868-1914), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika 26: 261-281. 

Rędziński, K., Wrona-Meryk, I. (2013) Żydowskie stowarzyszenia studenckie we Lwowie (1890-1918), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika 22: 545-560.

Wierzbieniec, W. (2000) Ludność żydowska Lwowa w okresie II Rzeczypospolitej, in: J. Basta,  G. Zamoyski (eds),  Historia, archiwistyka, ludzie, Warszawa-Rzeszów: 289-317.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.