Housing Situation of Holocaust Survivors Returning to Their Hometowns in Poland after the Second World War. Examples from Kraków and Łódź

Monika Stępień

Abstrakt

This article discusses the housing situation of Holocaust survivors returning to post-war Kraków and Łódź – cities which were home to two of the largest pre-war Jewish communities in Poland, and which were not destroyed during the Second World War. The author indicates and describes factors which shaped the housing situation, including wartime and post-war displacements, the plunder of Jewish property during and after the war, Polish legislation regarding its restitution, as well as the post-war housing policy of the Polish state. Personal literary accounts by Jewish people reveal not only the creation and functioning of ‘camp families,’ but also the peculiar, neighbourly communities full of tensions, misunderstandings and, sometimes, violence.

Słowa kluczowe: Holocaust survivors, post-war Poland, returns, Kraków, Łódź [Lodz], literary personal accounts, Jewish property, housing policy, neighbours
References

Literary personal accounts

Bau, J. (1995), Spotkanie po..., Kontury: 39-42.

Bronner, I. (1991), Cykady nad Wisłą i Jordanem, Kraków.

Frankel, A. (2007), Dziewczynka, trans. L. Kwiatkowski, Warszawa.

Friedman, E. (1997), Daleka droga do domu, Kraków.

Gross, N. (2006),Przygody Grymkaw Ziemi Świętej, Kraków.

Gross, Y. (2011), My Animated Life, trans. M. Weyland, Blackheath.

Grynberg, H. (1993), The Victory, trans. R. Lourie, Evanston.

Grynfeld, R., Grynfeld, E. (2005), Gwizd życia, trans. Sz. Raczyńska, Łódź.

Hoffman, E. (1990), Lost in Translation, New York.

Kape, S. (2014), Kocham Twą urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienie z getta łódzkiego, Warszawa.

Katz, J. (2006), Moje życie barbarzyńcy, trans. B. Sochańska, Warszawa.

Kaufman, L. (2009), Luna’s Life. A Journey of Forgiveness and Triumph, Margate.

Kornblum-Rosenberger, R. (1986), Neder. Zihronot 1939-1945, Tel Aviv.

Lasman, N. (1997), Wspomnienia z Polski: 1 sierpnia 1944 do 30 kwietnia 1957, Warszawa.

Ligocka, R. (2003), The Girl in the Red Coat. A Memoir, with I. von Finckenstein, trans. M. Bettauer Dembo, New York.

Ligocka, R. (2004), Tylko ja sama, trans. S. Lisiecka, Kraków.

Müller-Madej, S. (2001), Dziewczynka z listy Schindlera. Lata powojenne,Kraków.

Nelken, H. (1999), And Yet, I Am Here!, trans. H. Nelken, A. Nitecki, Amherst.

Redlich, Sh.  (2010), Life in Transit. Jews in Postwar Lodz, 1945-1950, Boston.

Szer, W. (2016), To Our Children: Memoirs of Displacement. A Jewish Journey of Hope and Survival in Twentieth-Century Poland and Beyond, trans. B. Karst, Boston.

Vogler, H. (1981), Autoportret z pamięci. Część trzecia. Dojrzałość, Kraków.

Secondary literature

Bieberstein, A. (1986), Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków–Wrocław.

Cichopek-Gajraj, A. (2014),Beyond Violence. Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944-1948, Cambridge.

Chwalba, A. (2002), Dzieje Krakowa 5: Kraków latach 1939-1945, Kraków.

Chwalba, A. (2004), Dzieje Krakowa 6: Kraków w latach 1945-1989, Kraków.

Czocher, A. (2011), Bohaterki codzienności. Kobiety w Krakowie w okresie okupacji 1939-1945, in: Czocher, A. et al.,Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu odsłonach, Kraków: 14-27.

Dvorjetski, M. (1963), Adjustment of Detainees to Camp and Ghetto Life and Their Subsequent Readjustment to Normal Society, Yad Vashem Studies 5: 193-219.

Eberhardt, P. (2000), Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową, Warszawa.

Grabowski, J., Libionka, D. (eds.) (2014),Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950, Warszawa.

Gross, J.T. (2006), Fear: Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An Essay in Historical Interpretation, New York.

Gross, J.T. (2008), Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków.

Grzebałkowska, M. (2015), 1945. Wojna i pokój, Warszawa.

Jarosz, D. (2010), Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskiech praktyk społecznych, Warszawa.

Jasieński, J. (1974), Problemy mieszkalnictwa w rozwoju Krakowa, Kraków.

Kersten, K. (2005), Ruchliwość w Polsce po II wojnie światowej jako element przeobrażeń społecznych i kształtowania postaw, in:  K. Kersten, Pisma rozproszone, T. Szarota, D. Libionka (comp.), Toruń: 175-197.

Klich-Kluczewska, B. (2005), Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945-1989), Warszawa.

Koźmińska-Frejlak, E. (1999), Polska jako ojczyzna Żydów – żydowskie strategie zadomowienia się w powojennej Polsce (1944-1949). Zarys problematyki, Kultura i Społeczeństwo 1:119-141.

Krawczyk, M. (2011), Status prawny własności żydowskiej i jego wpływ na stosunki polsko-żydowskie, in: F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska (eds.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, Lublin: 687-713.

Krzyżanowski, Ł. (2016), Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wołowiec.

Lech, A., Radziszewska, K., Rykała, A.(eds.) (2010), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Łódź

Leociak, J. (2005), Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów. Rekonesans metodologiczny, Zagłada Żydów. Studia i Materiały 1: 13-31.

Löw, A., Roth, M. (2011), Juden in Krakau unter deutscher Besatzung 1939-1945, Göttingen.

Paczyńska, I. (1994), Gospodarka mieszkaniowa a polityka państwa w warunkach przekształceń ustrojowych w Polsce w latach 1945-1950 na przykładzie Krakowa, Warszawa.

Radziszewska, K. (2010), Społeczność niemiecka w Łodzi w latach 1945–1950, in: A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała(eds.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Łódź: 209-229.

Rzepkowski, A. (2008), Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności Łodzi w Drugiej Rzeczypospolitej, Przegląd Nauk Historycznych VII (1): 87-104.

Sienkiewicz, W., Hryciuk, G. (eds.) (2008),Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1945. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Warszawa.

Szymańska, M.(comp.) (2015), Powroty. Warszawa 1945-1946, Warszawa.

Zaremba, M. (2012), Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków.

Zimmerer, K. (2004), Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939-1945, Kraków.

Zimmerer, K. (2017), Kronika zamorodowanego świata. Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej, Kraków.