Montesquieu in Poland by Majer Korzennik

Anna Jarmuszkiewicz

Abstrakt

The article is devoted to a brief biography, scientific achievements and views of Meir Korzennik, a writer, publicist and Ph.D. laureate of the Jagiellonian University, as well as a teacher and tutor of Jewish youth. The study describes his doctoral thesis on the reception of Montesquieu in Poland, and addresses the legal category of orphan works.

Słowa kluczowe: Judaica, Montesquieu, orphan works, Jagiellonian University
References

Source literature

Korzennik M.(1937), Gimnazjum męskie „Tachkemoni”, in Almanach szkolnictwa żydowskiego w Polsce, Warszawa.

Korzennik M., Montesquieu in Poland, Archiwum UJ, WF II 505.

Secondary literature

Chudoba, E., Smywińska-Pohl, A. (2017), Córki Nawojki, Kraków.

Księga Pamiątkowa III gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885–1985(1984) Kraków.

Kulczykowski, M. (2004), Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kraków.

Prokop-Janiec, E. (1992), Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków.

Press

„Nasz Przegląd” 13.06.1936, no 174.

„Tygodnik Żydowski” 1933, no 33.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, no 2.

Internet sources

Matyaszewski P., Monteskiusz w Polsce. Wczoraj i dziś, https://www.wuw.pl/product-pol-8331-Monteskiusz-w-Polsce-Wczoraj-i-dzis.html(Accessed 14.11. 2018)

Gregorowicz G., Hachszara na ziemiach polskich, https://histmag.org/Hachszara-na-ziemiach-polskich-6131  (Accessed  14.11.2018).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.