The Attitude of the Union of Jews Participants of Combat for Polish Independence Towards the Manifestations of Antisemitism in Second Polish Republic

Wacław Wierzbieniec

Abstrakt

In the Second Polish Republic, from the mid-1930s, manifestations of antisemitism became more and more pronounced, and were met with protest from Jewish people. The Union of Jews Participants of Combat for Polish Independence, functioning in 1929–1939, was one of the organizations that fiercely opposed antisemitism. It was the only combatant organization in Poland that represented a national minority. While intensely fighting against the manifestations of antisemitism that encompassed various aspects of life, they condemned antisemitic riots in cities, towns and in universities, while also declaring and manifesting their loyalty and commitment to Poland itself.

Słowa kluczowe: Second Polish Republic, Jews, Poles, combatants, Jewish population, antisemitism, boycott, antisemitic riots
References

Archival sources

ANKr – Archiwum Narodowe w Krakowie (National Archive in Krakow)

Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 248.

CDIA – Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u Lwowi (Central State Archives of Ukraine in Lviv)

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 19.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 20.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 26.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 28.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 30.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 82.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 84.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 85.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 105.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Fond 346, opis 1, sprawa 117.

DALO – Derżawnyj Archiw Lwiwskoj Oblasti (State Archives of Lviv Oblast)

Urząd Wojewódzki we Lwowie, Fond 1, opis 53, sprawa 883.

Press and periodical publications

Biuletyn Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 1933, no. 13–14.

Biuletyn Okręgu Krakowsko-Śląskiego Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski 1936, no. 5.

Biuletyn Okręgu Krakowsko-Śląskiego Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski 1938, no. 9.

Biuletyn Okręgu Stołecznego Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski 1935, no. 1. Na Przełomie 1935, no. 1.

Na Przełomie 1936 (March).

Secondary literature

Aleksiun, N. (2019), Nihil novi ? Historiografia pogromów z lat 1921–1939, at: https://www.academia.edu/27069156/Nihil_novi_Historiografia_pogrom%C3%B3w_z_lat_1921_1939 (Accessed:7 September 2019).

Berenstein, T. (1955), KPP w walce z pogromami antyżydowskimi w latach 1935–1937, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 15–16: 7–73.

Biedrzycka, A. (2012), Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków.

Cała, A. (2000), Antysemityzm, in: Cała, A., Węgrzynek, H., Zalewska, G. (eds.), Historia i kultura Żydów polskich, Warszawa: 9–11.

Jabłonowski, M. (1989), Polityczne aspekty ruchu byłych wojskowych w Polsce 1918–1939, Warszawa.

Jabłonowski, M. (1998), Sen o potędze. Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej 1918–1939, Olsztyn.

Jabłonowski, M. (1996), Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski (1929–1939), in: Tomaszewski, J. (ed.) Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993 r., Warszawa: 113–124.

Mendelsohn, E. (1992), Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa.

Michnik, A. (2010), Wstęp, in: Michnik, A. (ed.) Przeciw antysemityzmowi 1936–2009, vol. 1, Kraków: V–XIII.

Mierzwa, J. (2001), Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski w Krakowie, Studia Historyczne 2 (173): 323–331.

Piekla, M. (2015), Radykalizacja nastrojów antysemickich w latach trzydziestych w Drugiej Rzeczypospolitej, Słupskie Studia Historyczne 21: 123–149.

Polak Nikodem (1939), in: Getter, N., Schall, J., Schipper, Z. (eds.), Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, Lwów: 272–273.

Spira Leopold (1937), in: Almanach i leksykon żydostwa polskiego, vol. 2, Lwów: 791.

Wierzbieniec, W. (1998), Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski we Lwowie (1932–1939), in: Żaliński, H.W., Karolczak, K., Lwów miasto społeczeństwo kultura. Studia z dziejów Lwowa, vol. 3, Kraków: 281–305.

Wistrich, R.S. (2007), Antysemityzm, in: Schoeps, J.H. (ed.), Nowy leksykon judaistyczny, Warszawa: 56–61.

Zipper Karol (1937), in: Almanach i leksykon żydostwa polskiego, vol. 2, Lwów: 801–802.

Zirler Juliusz (1937), in: Almanach i leksykon żydostwa polskiego, vol. 1, Lwów: 111–112.

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. Jego cele i działalność (1939), in: Getter, N., Schall, J., Schipper, Z. (eds.) Żydzi bojownicy o niepodległość Polski, Lwów: 301–319.

Żebrowski, R. (2003), Zmigryder-Konopka Zdzisław, in: Borzymińska, Z., Żebrowski, R. (eds.), Polski słownik judaistyczny, vol. 2, Warszawa: 832–833.

Żyndul, J. (1994), Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935–1937, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.