Pogrom or Collective Violence Against Jews from a Diversified, Interdisciplinary Research Perspective (Some Initial Notes)

Jacek Chrobaczyński

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.