“An Unfinished Story”: Genealogy of the Kielce Pogrom Victims (Selected Problems and New Research Possibilities)

Jarosław Dulewicz,

Joanna Tokarska-Bakir

Abstrakt

The article examines the usefulness of the genealogical method in research on the Kielce pogrom. An analysis of the stories of individual people – victims of the pogrom will reveal a broader background of this tragic event. In the text, we will also try to answer some important research questions. Is the list of victims complete? Does it include the names of people who did not, in fact, perish during the pogrom? In addition, the article presents new research areas within the described issues.

* This text offers a development of the conclusions articulated in Joanna Tokarska-Bakir’s book Pod klątwą. Portret społeczny pogromu kieleckiego (Cursed: A social portrait of the Kielce pogrom), and it should be read together with this work. The English translation of Cursed penned by Ewa Wampuszyc will be published next year by Cornell University Press (co-edited by the USHMM).

Słowa kluczowe: Kielce pogrom, genealogy, new sources, verification of the list of victims, new research possibilities, court documents
References

Primary sources

AIPN

sign. Ka 04/801/1; Ki_41_520, vol. 1, Part 2, Wr 61/595.

APK

Akta gminy Bodzentyn

Akta miasta Kielce

Akta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Akta notariusza Lucjana Jaksy Maleszewskiego

Akta notariusza Stanisława Markiewicza w Kielcach

Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Kielcach

Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Chmielniku

Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Nowym Korczynie

Prokuratura Generalna w Kielcach

Rada Szkolna Miejska w Kielcach

Starostwo Powiatowe Kieleckiego I

Sąd Grodzki w Kielcach

Sądu Grodzkiego w Stopnicy

Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach

APR

Urząd Metrykalny Izraelicki w Rzeszowie

ŻIH

Transcript of the trial before the Supreme Military court in the field, in Kielce on 9, 10, and 11 July 1946, of 12 defendants charged with participation in the anti-Jewish violence in Kielce on 4 July 1946 (Sprawozdanie stenograficzne z procesu pogromu kieleckiego, Kielce 1946), typescript, after: Tokarska-Bakir, Pod klątwą, vol. 2, p. 720.

Bad Arolsen

Eliasz Albirt Application for assistance PCIRO (Preparatory Commission for the International Refugee Organization) (https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/78870770/?p=1&s=Albirt%20kielce&s_lastName=asc).

Eliasz Pinkus Albirt KL Buchenwald Haftlings-Personal-Karte (https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/5419992/?p=1&s=Eliasz%20Albirt&s_lastName=asc); and the

D.P. questionnaire for Eliasz Pinkus Albirt (https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/78870770/?p=1&s=Albirt%20kielce&s_lastName=asc).

International Refugee Organization (IRO) resettlement registration form for Eliasz Albirt (https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/78870770/?p=1&s=Albirt%20kielce&s_lastName=asc).

Bad Arolsen archives, accessible at: https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/10005996/?p=1&s=Charendorf%20LEjzor&s_lastName=asc.

Bad Arolsen archives: accessible at: https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/10211281/?p=1&s=morowiec%20moszek&s_lastName=asc.

Yad Vashem

https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=7179364&ind=15.

https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=1018504&ind=32.

Other

Postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 3 listopada 1826 roku, in: Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1826 roku, no. 42: 15–28.

Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 7 lipca 1807 roku, in: Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, nr 1, art. 69, Warszawa 1808: XLIV–XLV.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. [Journal of Laws of the Republic of Poland] 2014, item 1741).

Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 7 lipca 1807 roku, in: Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, nr 1, art. 69, Warszawa 1808: XLIV–XLV.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. [Journal of Laws of the Republic of Poland] 2014, item 1741).

Secondary sources

Foucault, M. (1980), “Nietzsche, Genealogy, History,” in: Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, ed. D.F. Bouchard, Ithaca: 138–164.

Klauzińska, K. (2007), A Modern Approach to the Genealogy of Polish Jews: Zduńska Wola as a Test Case, Scripta Judaica Cracoviensia: Studia z Historii Kultury i Religii Żydów, vol. 5: 39–51.

Klauzińska, K. (2015), “Landsmanszaft”: na marginesie badań nad żydowską społecznością genealogiczną,” in: W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, Kraków: 464–482.

Rajewski, M. (2000), Wpływ osiągnięć Williama Riversa na rozwój antropologii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 25: 31–132.

Rivers, P. (1914), Kinship and Social Organisation, Studies in Economic and Political Science, no. 3.

Stanisz, A. (2013), Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznań.

Tokarska-Bakir, J. (2018), Pod klątwą. Portret społeczny pogromu kieleckiego, Warszawa.

Trzciński, A. (2009), “Toldot Adam,” czyli genealogia żydowska, Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 1: 46–68.

Weigel, S. (2016), Genealogia – Ikonografika i retoryka pewnej figury epistemologicznej, Teksty Drugie, no. 1: 317–318.

Online sources

https://www.ancestry.com

https://cemetery.jewish.org.pl

https://www.facebook.com/groups/1505575009655818/

https://www.familysearch.org

https://www.geni.com

https://www.jewishgen.org/

https://www.jri-poland.org/index.htm

https://www.myheritage.pl

https://sfi.usc.edu/

https://www.ushmm.org/online/hsv/person_advance_search.php

http://vhaonline.usc.edu/quickSearch/resultList

https://en.wikipedia.org/wiki/Roots:_The_Saga_of_an_American_Family

PUR indexes: http://stg-wroclaw.pl/wyszukiwarka-pur?cont=lists&ccname=Rejestr_PUR

https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en