Kontakt z redakcją

Instytut Judaistyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków

e-mail: instytut.judaistyki@uj.edu.pl

Zespół redakcyjny:

dr hab. Maciej Tomal prof. UJ - Redaktor naczelny - e-mail: maciej.tomal@uj.edu.pl

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha - Sekretarz Redakcji - e-mail: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl