Kontakt z redakcją

Instytut Judaistyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków

e-mail: instytut.judaistyki@uj.edu.pl

Zespół redakcyjny:

dr hab. Maciej Tomal prof. UJ - redaktor naczelny maciej.tomal@uj.edu.pl (od 1.07.2021)
dr hab. Michał Galas - redaktor naczelny michal.galas@uj.edu.pl (do 30.06.2021)

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha - sekretarz Redakcji  e-mail: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl