Zespół redakcyjny

dr hab. Michał Galas - redaktor naczelny michal.galas@uj.edu.pl
dr Anna Jakimyszyn-Gadocha - sekretarz Redakcji  e-mail: anna.jakimyszyn@uj.edu.pl
prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk
dr hab. Leszek Hońdo
dr hab. Maciej Tomal