Scripta Judaica Cracoviensia Studia z historii, kultury i religii Żydów

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MNISW: 40 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
Opublikowano online: 15 marca 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Numismatic Evidence of Jewish Communal Life in Poland

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 1-14
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.001.10815

Rabbi Hayyim of Volozhin’s Polemic with Hassidism

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 15-27
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.002.10816

Initiatives to Regulate the Legal Situation of Jewish Communities in Galicia in the Second Half of the Nineteenth Century: Greater Autonomy for Communities, or Increased Dependence on the Secular/State Administration?

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 29-53
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.003.10817

The Natansons as an Embodiment of the Evils of Assimilation in the Anti-Semitic Weekly Rola

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 55-64
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.004.10818

Building the “New Jerusalem”: Jewish Artistic Patronage in Łódź, 1880–1907

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 65-81
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.005.10819

The Role of Jewish Philanthropic Associations in Large Cities of Central and Eastern Europe in the Interwar Period. On the Example of L’viv (1918–1939)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 83-95
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.006.10820

The Construct Ostjuden in German Anti-Semitic Discourse of 1920–1932

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 97-108
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.007.10821

Housing Situation of Holocaust Survivors Returning to Their Hometowns in Poland after the Second World War. Examples from Kraków and Łódź

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 109-122
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.008.10822

Seeking a Return To Poland. The Case of the “Gomulka Aliyah” Immigrants in Israel (1956–1960)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 123-131
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.009.10823

Nusekh Poyln and the ‘New Jewish Man’. The Image of the Jewish Communist in Yiddish Literature of Post-War Poland

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 133-142
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.010.10824

Montesquieu in Poland by Majer Korzennik

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 143-151
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.011.10825

Tainted Thought. Heidegger and Anti-Semitism.   Peter Trawny, Heidegger i mit spisku żydowskiego (Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung), trans. W. Warkocki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2017, pp. 254; ISBN 978-83-01-19259-4.

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 169-171
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.012.10826

Przemysław Dec (1969–2018): Qumranologist and Connaisseur of Ancient Judaism

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 153-168
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.013.10827