Scripta Judaica Cracoviensia Studia z historii, kultury i religii Żydów

Redaktor naczelny: dr hab. Maciej Tomal prof. UJ
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

Increasing the level of internalization of the periodical Scripta Judaica Cracoviensia: Studies in Jewish History, Culture and Religion and maintenance of sharing on the internet – task financed under the agreement no. 678/P-DUN/2019 with funds from the Ministry of Science and Higher Education designed for activities popularizing science.

 
ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma