Securitologia

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska

Wszystkie informacje dotyczące czasopisma dotyczą numerów wydanych w latach 2017-2019.
Od 1 stycznia 2022 roku Collegium Civitas przestało być współwydawcą tego czasopisma.

„Securitologia” jest czasopismem naukowym wydawanym w wolnym dostępie, publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

Publikowanie czasopisma "Securitologia" na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Securitologia" jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel czasopisma w latach 2017-2021:
Collegium Civitas (Warsaw)
& European Association for Security (Cracow)

Wydawca w latach 2017-2021:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska

 

ISSN 1898-4509
e-ISSN 2449-7436
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas (w latach 2017-2021)

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Securitologia, 2018, No 2

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska
Opublikowano online: 15 października 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Use of Retired Officers in Police Education

Securitologia, 2018, No 2, s. 3-26
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.012.11255

Budget Problems of Saudi Arabia: Consequences in the Sphere of Security and Regional Policy

Securitologia, 2018, No 2, s. 27-56
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.013.11256

Dilemmas of Modern International Law – Between Legal Inhumane Non-Intervention and Illegal Humanitarian

Securitologia, 2018, No 2, s. 57-71
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.014.11257

Review of Views on the Role of the Preventive Fund in Securing the Interest of the Insurance Undertaking, Policyholders and the Insured

Securitologia, 2018, No 2, s. 72-80
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.015.11258

Arab Spring and its Aftermath on the Example of Tunisia, Egypt and Libya

Securitologia, 2018, No 2, s. 81-92
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.016.11490

The External Border of the European Union – the Border of Sovereignty, Freedom and Security

Securitologia, 2018, No 2, s. 93-106
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.017.11491

Concept, Origin and Classification of Terrorist Phenomena

Securitologia, 2018, No 2, s. 107-119
Data publikacji online: 29 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.018.11595

Stan Tymiński – the Unrecognized Charismatic Leader

Securitologia, 2018, No 2, s. 120-142
Data publikacji online: 29 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.019.11596

Wykorzystanie emerytowanych funkcjonariuszy w szkolnictwie policyjnym

Securitologia, 2018, No 2, s. p1-p25
Data publikacji online: 15 października 2019

Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej

Securitologia, 2018, No 2, s. p26-p56
Data publikacji online: 15 października 2019

Dylematy współczesnego prawa międzynarodowego – między legalną niehumanitarną nieinterwencją, a nielegalną interwencją humanitarną

Securitologia, 2018, No 2, s. p57-p72
Data publikacji online: 15 października 2019

Przegląd poglądów dotyczących roli funduszu prewencyjnego w zabezpieczeniu interesu zakładu ubezpieczeń, ubezpieczających i ubezpieczonych

Securitologia, 2018, No 2, s. p73-p82
Data publikacji online: 15 października 2019

Wiosna Arabska i jej następstwa na przykładzie Tunezji, Egiptu i Libii

Securitologia, 2018, No 2, s. p83-p95
Data publikacji online: 20 listopada 2019

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej granicą suwerenności, wolności i bezpieczeństwa

Securitologia, 2018, No 2, s. p96-p109
Data publikacji online: 20 listopada 2019

Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych

Securitologia, 2018, No 2, s. p110-p124
Data publikacji online: 29 października 2019

Stan Tymiński – przeoczony charyzmatyk

Securitologia, 2018, No 2, s. p125-p148
Data publikacji online: 29 października 2019