Securitologia,2018, No 2

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska
Rok wydania: 2018

Creating the English-language version of the journal “Securitologia” is financed under contract No. 724/PDUN/2018 from the funds allocated by the Minister of Science and Higher Education for dissemination of science. 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Use of Retired Officers in Police Education

Securitologia, 2018, No 2, s. 3-26
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.012.11255

Budget Problems of Saudi Arabia: Consequences in the Sphere of Security and Regional Policy

Securitologia, 2018, No 2, s. 27-56
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.013.11256

Dilemmas of Modern International Law – Between Legal Inhumane Non-Intervention and Illegal Humanitarian

Securitologia, 2018, No 2, s. 57-71
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.014.11257

Review of Views on the Role of the Preventive Fund in Securing the Interest of the Insurance Undertaking, Policyholders and the Insured

Securitologia, 2018, No 2, s. 72-80
Data publikacji online: 15 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.015.11258

Arab Spring and its Aftermath on the Example of Tunisia, Egypt and Libya

Securitologia, 2018, No 2, s. 81-92
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.016.11490

The External Border of the European Union – the Border of Sovereignty, Freedom and Security

Securitologia, 2018, No 2, s. 93-106
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.017.11491

Concept, Origin and Classification of Terrorist Phenomena

Securitologia, 2018, No 2, s. 107-119
Data publikacji online: 29 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.018.11595

Stan Tymiński – the Unrecognized Charismatic Leader

Securitologia, 2018, No 2, s. 120-142
Data publikacji online: 29 października 2019
DOI 10.4467/24497436SCU.18.019.11596

Wykorzystanie emerytowanych funkcjonariuszy w szkolnictwie policyjnym

Securitologia, 2018, No 2, s. p1-p25
Data publikacji online: 15 października 2019

Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej

Securitologia, 2018, No 2, s. p26-p56
Data publikacji online: 15 października 2019

Dylematy współczesnego prawa międzynarodowego – między legalną niehumanitarną nieinterwencją, a nielegalną interwencją humanitarną

Securitologia, 2018, No 2, s. p57-p72
Data publikacji online: 15 października 2019

Przegląd poglądów dotyczących roli funduszu prewencyjnego w zabezpieczeniu interesu zakładu ubezpieczeń, ubezpieczających i ubezpieczonych

Securitologia, 2018, No 2, s. p73-p82
Data publikacji online: 15 października 2019

Wiosna Arabska i jej następstwa na przykładzie Tunezji, Egiptu i Libii

Securitologia, 2018, No 2, s. p83-p95
Data publikacji online: 20 listopada 2019

Zewnętrzna granica Unii Europejskiej granicą suwerenności, wolności i bezpieczeństwa

Securitologia, 2018, No 2, s. p96-p109
Data publikacji online: 20 listopada 2019

Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych

Securitologia, 2018, No 2, s. p110-p124
Data publikacji online: 29 października 2019

Stan Tymiński – przeoczony charyzmatyk

Securitologia, 2018, No 2, s. p125-p148
Data publikacji online: 29 października 2019