Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej

Maciej Münnich

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę Programu Równowagi Fiskalnej, który jest wprowadzany w życie w Arabii Saudyjskiej od początku 2017 roku. Tekst omawia dane budżetowe z ostatnich lat oraz założenia budżetu na rok 2018, a następnie ocenia, na ile mają szanse realizacji. Druga część artykułu opisuje zagrożenia o charakterze politycznym. W konkluzji artykułu podkreślono, że założenia ekonomiczne są trudne do osiągnięcia, jednak możliwe, należy się jednak liczyć z opóźnieniem ich realizacji. Zdecydowanie poważniejszym problemem są jednak wyzwania związane z zagrożeniem bezpieczeństwa i stabilności państwa. Sytuacja wewnętrzna pełna jest bowiem napięć, a w polityce zewnętrznej Arabia Saudyjska ponosi w ostatnich latach szereg porażek. Prawdziwym wyzwaniem dla realizacji planu uzdrowienia finansów państwa będzie nieuchronnie zbliżający się moment zmiany na tronie, gdy problemy wewnętrzne mogą doprowadzić do niekontrolowanych przemian, a konkurenci zewnętrzni mogą starać się wykorzystać ten przełomowy moment.

Słowa kluczowe: Arabia Saudyjska, Program Równowagi Fiskalnej, Wizja 2030, Bliski Wschód
References

Al Arabiya News (2015), Saudi Arabia unvails 2016 budget, Al Arabiya Network, http://english.alarabiya.net/en/special-reports/saudi-budget-2016/2015/12/28/Saudi-Arabia-to-unveil-2016-budget.html [05.02.2018]

Al Murshidi Gh. (2014), Emirati and Saudi Students’ Writing Challenges at U.S. Universities, “English Language Teaching” No. 7

Alharbi H.A. (2015), Improving Students’ English Speaking Proficiency in Saudi Public Schools, “International Journal of Instruction” No. 8

Alsahafi N., Shin S.-Ch. (2017), Factors affecting the academic and cultural adjustment of Saudi international students in Australian universities, “Journal of International Stu-dents” No. 7

Bar’el Z. (2017), Jordan Denies King’s Brothers Ousted from Army over Ties with Saudi Arabia, “Haaretz” December 30, https://www.haaretz.com/middle-east-news/jordan/jordan-denies-king-s-brothers-ousted-from-army-over-saudi-ties-1.5629999 [09.02.2018]

Brennan D. (2018), Where’s Mohammed bin Salman? Not Dead, according to Saudi Arabia, “Newsweek” May 31, https://www.newsweek.com/wheres-mohammed-bin-salman-not-dead-according-saudi-arabia-950996 [19.07.2018]

Center for International Communication (2018), Statement by the Attorney General, the Kingdom of Saudi Arabia, https://cic.org.sa/2018/01/statement-by-the-attorney-generalthe-kingdom-of-saudi-arabia/ [03.02.2018]

Fiscal Balance Program 2020 (2016), Kingdom of Saudi Arabia, http://vision2030. gov.sa/sites/default/files/attachments/BB2020_EN.pdf [03.02.2018]

Fiscal Balance Program. 2018 Update (2017), Kingdom of Saudi Arabia, https://www.mof.gov.sa/en/budget/Documents/Fiscal%20Balance%20Program%202018%20 update.pdf [05.02.2018]

General Authority for Statistics (2016), Statistical Yearbook of 2016, Issue Number: 52, Kingdom of Saudi Arabia, https://www.stats.gov.sa/en/169 [03.02.2018]

General Authority for Statistics (2017), Statistical Yearbook of 2017, Issue Number: 52, Kingdom of Saudi Arabia, https://www.stats.gov.sa/en/193 [19.07.2018]

Hayward J. (2017), Report: King Abdullah of Jordan Relieves Brothers of Military Command, “Breitbart” December 29, http://www.breitbart.com/national-security/2017/12/29/king-jordan-relieves-brothers-military-command-amid-rumors-saudi-coup-plot/ [09.03.2018]

House K.E. (2012), On Saudi Arabia: Its People, past, Religion, Fault Lines and Future, New York–Toronto, Knopf

Jacobs P. (2017), Saudi Arabia is asking some royals and buisnessmen cought up in corruption crackdown to pay 70% of their wealth in return for their freedom, http://www.businessinsider.com/saudi-arabia-corruption-crackdown-billions-of-dollars-2017-11?IR=T [03.02.2018]

Miles H. (2015), Saudi royal calls for regime change in Riyadh, “The Guardian” September 28, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/28/saudi-royal-calls-regimechange-letters-leadership-king-salman [09.02.2018]

Ministry of Finance (2017a), Budget 2017. Kingdom of Saudi Arabia, https://www.mof. gov.sa/en/docslibrary/Budget/Documents/2017.pdf [05.02.2018]

Ministry of Finance (2017b), Budget Statement. Fiscal Year 2018, https://www.mof.gov.sa/en/budget/Documents/171228%20%20budget%20Statement%20eng%20Single.pdf [05.02.2018].

Ministry of Finance (2018), Quarterly Budget Performance Report. Q1 of Fiscal Year 2018 (1439 / 1440 H), https://www.mof.gov.sa/en/financialreport/2018/Documents/2018_Q1_E_Finaincial%20Report.pdf [19.07.2018]

National Transformation Program 2020 (2016), Kingdom of Saudi Arabia, https://vision2030.gov.sa/en/programs/NTP [03.02.2018]

Trading Economics (a.), Saudi Arabia Crude Oil Production, https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/crude-oil-production [19.07.2018]

Trading Economics (b.), Saudi Arabia Government Debt to GDP, https://tradingeconomics. com/saudi-arabia/government-debt-to-gdp [19.07.2018]

Saudi Arabian Monetary Authority (2017), Monthly Statistical Bulletin of Saudi Arabian Monetary Authority. December 2017, http://www.sama.gov.sa/en-US/EconomicReports/MonthlyStatistics/monthly%20bulletin%20dec%202017.pdf [03.02.2018]

Saudi prince Mansour killed in helicopter crash near Yemen border (2017), “Middle East Eye” November 5, http://www.middleeasteye.net/news/saudi-prince-killed-helicoptercrash-near-yemen-border-state-tv-2098807199 [09.02.2018]

SIPRI (2018a), Military expenditure by country, in constant (2016) US$ m., 2009-2017, https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf [19.07.2018]

SIPRI (2018b), Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 2003-2016, https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-share-of-GDP.pdf [03.02.2018]

SIPRI (2018c), Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 2003-2017, https://www.sipri.org/sites/default/files/3_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20as%20a%20share%20of%20GDP.pdf [19.07.2018]

Torchia A. (2017), The mysterious (and continuing) fall in Saudi foreign reserves, “Reuters” June 27, https://uk.reuters.com/article/uk-saudi-economy-reserves-analysis/the-mysterious-fall-in-saudi-foreign-reserves-idUKKBN19I17R [03.02.2018]

Vision 2030 (2016), Kingdom of Saudi Arabia, http://vision2030.gov.sa/download/ file/fid/417 [03.02.2018]

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.