Review of Views on the Role of the Preventive Fund in Securing the Interest of the Insurance Undertaking, Policyholders and the Insured

Paweł Stangenberg

Abstrakt

The article presents potential benefits for insurance companies, policyholders and the insured from proper use of monies from preventive funds, ie. reducing the number of accidents resulting in claims and mitigating their effects. In the analysis of literature the aim of preventive actions and preventive funds established in insurance companies was shown. The article also draws attention to the interpretation of legal provisions in the area of financing policyholders’ activities from preventive funds. Next, main advantages of effective use of monies from preventive funds were presented from the perspective of insurance companies, the insured and the policyholders. The analysis of literature allowed to determine positive aspects of undertaking activities aimed at reducing the number of accidents resulting in claims and their negative effects.

Słowa kluczowe: prevention fund, insurance company, insurance for someone else's account, random event
References

Baluta B. (2017), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości, fundusz prewencyjny, fundusz organizacyjny oraz sprawozdawczość statutowa, [in:] Wajda P., Szczepańska M. (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer

Hadyniak B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń tom I – mechanizmy i funkcje, Warszawa, Poltext Komisja Nadzoru Finansowego (2017), Komunikat w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/KNF_ubez pieczenia_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkolnej_13_07_2017_57473.pdf [29.12.2018]

Krajewski M. (2017), Zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, [in:] Wajda P., Szczepańska M. (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer

Orlicki M. (2016), Kilka uwag o przepisach dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, „Prawo Asekuracyjne” nr 1 (86), http://prawoasekuracyjne.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_orlicki_1_2016.pdf [28.09.2018]

Rzepecki J. (2016), Prewencja wypadkowa w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym w wybranych krajach europejskich, „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka” nr 9 (420), http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC 1-0016-0029, [28.09.2018]

Stroiński E. (2003), Organizacja i zarządzanie zakładem ubezpieczeń, [in:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń tom III – przedsiębiorstwo, Warszawa, Poltext

Szpunar J. (1973), Przesłanki prewencji ubezpieczeniowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 1, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/19461 [28.09.2018]

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2015), Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.

Wawer-Bernat J. (2016), Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 2 (80), http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-401.pdf [05.08.2019]

Wieteska-Rosiak B. (2012), Społeczna odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” nr 274, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_2096?printView=true [08.01.2019]

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.