Arab Spring and its Aftermath on the Example of Tunisia, Egypt and Libya

Artur Wiśniewski

Abstrakt

The purpose of this article is to show the process of social and political changes taking place in selected Arab countries in 2010-2011. The author analyzes the events of the Arab Spring, pointing to its causes, course and consequences in both regional and international context. It also explains issues regarding Islamic culture as a factor having a significant impact on the course of the Arab revolution.

Słowa kluczowe: Arab Spring, revolution, Islam
References

Armbruster J. (2011), Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie

Armstrong K. (2004), Krótka historia islamu, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie Bankowicz M. (2008), Muammar Kaddafi: arabski lider czarnej Afryki?, „Forum Politologiczne” Vol. 7, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e11c885fb95c-459f-8ec7-583a04978bc0/c/07-10.pdf

Ben Jelloun T. (2015), Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych, Kraków, Karakter

Bodziany M. (2015), Społeczeństwo Egiptu po upadku rządów Mubaraka. Egipski sen o demokracji, cz. 2, [in:] Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne – retrospekcja i współczesność, (red. nauk.) Bodziany M., Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7289/Bodziany%20M _Spoleczenstwo_Egiptu.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Guzik P. (2014), Rewolucja, status quo czy chaos – społeczeństwa wybranych krajów arabskich cztery lata po arabskiej wiośnie, „Studia Socialia Cracoviensia” No. 2(11)

Kazimierczak K. (2012), Nowa Tunezja, nowa władza, nowa rzeczywistość. Wpływ Francji i Unii Europejskiej na sytuację polityczną po obaleniu prezydenta Zine Al-Abidin Ben Alego, „Forum Politologiaczne” tom 13, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. desklight-91794911-57c1-40e1-97f4-d9a08f87e6d3/c/13-17.pdf

Krukowska M. (2012), Tunezja i Maroko – oblicza Arabskiej Wiosny, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa” nr 2, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/MKsrode k_%20KES%202_18.pdf

Miarka A. (2014), Wojna domowa w Libii – przyczyny, przebieg, implikacje, [in:] Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, (Ed.) Okraska T., Katowice, JAK, https://www.researchgate.net/publication/320505490_Wojna_domowa_w_Libii_-_przyczyny_przebieg_implikacje

Muszkiewicz M. (2014), Fala demokracji w warunkach islamu. Spojrzenie z polskiej perspektywy, „Społeczeństwo i Ekonomia” No. 1 (1), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-958b1033-3797-4f46-842cafd10af76942/c/SaE_2014_1_1_154-172.pdf

Nowak P. (2014), Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w prawie międzynarodowym na przykładzie interwencji NATO w Libii w 2011 roku, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenc-kiego” No. 1, http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2014/nr_1/piotr_nowak.pdf

Nowotarski B. (2012), Jak budować nowe demokracje i jak strzec je przed erozją, http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ne/nowotarski/jak_budowac_i_chronic_demokracje.pdf

Osiewicz P. (2015), Przyczyny oraz przebieg procesu zmian politycznych w Egipcie w latach 2011- 2014, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/download/5537/5618

Osiewicz P. (2016), Proces zmian w państwach arabskich po 2010 roku. Krytyczna analiza stosowanych pojęć, https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10318/

Stosunki_miedzynarodowe_w_regionie-rozdzial1.pdf?sequence=2&isAllowed=yQadirMushtaq A, Afzal M. (2017), Arab Spring: Its causes And Consequences, „JPUHS” Vol. 30, No. 1, http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-No1-Jun17.pdf

Sadowski M. (2017), Islam. Religia i prawo, Warszawa, Wolters Kluwer Stempień M. (2019), Wojna domowa w Libii w latach 2014-2018, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” No. 1(65), DOI: 10.26399/meip.1(64).2019.11/m.stempien Turczyński P. (2012), Libijska wojna domowa i międzynarodowa interwencja 2011 roku – podstawy społeczeństw Libii i Zachodu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” No. 1, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0025-041/c/httpwww_wso_wroc_plimagesplikiwpikbnzn2012zn1201212turczynski.pdf

Wachowska K. (2014), Społeczność międzynarodowa wobec Arabskiej Wiosny, „Przegląd Politologiczny” No. 1, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojsdoi-10_14746_pp_2014_19_1_10/c/5427-5519.pdf

Żebrowski A. (2017), Terroryzm – wybrane aspekty, [in:] O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego, (EdS.) Indaszczyk A., Lipińska-Rzeszutek M. (red), Warszawa, ASPRA-JR

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.