Prawa autorskie i udostępnianie

Artykuły z czasopisma „Securitologia” publikowane są w wolnym dostępie, udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl)