Oświadczenia, umowy, formularze

Oświadczenie Autora: Securitologia_Oswiadczenie autora.pdf

Statement by the Author/Authors: Securitologia_Statement by the Author.pdf

Szablon artykułu do pobrania: Securitologia_Szablon_PL.pdf

Template of the article to be downloaded: Securitologia_Template of the article.pdf

Formularz recenzencki: Formularz recenzji_Securitologia.pdf

Reviewer Form: Review Form_Securitologia.pdf