Securitologia

Redaktor naczelny: Agnieszka Bukowska

Wszystkie informacje dotyczące czasopisma dotyczą numerów wydanych w latach 2017-2019.
Od 1 stycznia 2022 roku Collegium Civitas przestało być współwydawcą tego czasopisma.

„Securitologia” jest czasopismem naukowym wydawanym w wolnym dostępie, publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

Publikowanie czasopisma "Securitologia" na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma "Securitologia" jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściciel czasopisma w latach 2017-2021:
Collegium Civitas (Warsaw)
& European Association for Security (Cracow)

Wydawca w latach 2017-2021:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska

 

ISSN 1898-4509
e-ISSN 2449-7436
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas (w latach 2017-2021)

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.