Studia Historica Gedanensia

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

ISSN 2081–3309
e-ISSN 2391-6001
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), Historia w szkolnej ławce i w uniwersyteckiej auli

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polsko‑Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych Polsko‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 13-22
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.002.12343

‘The stories my father told me’: using interviews in teaching Polish history in North America

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 23-30
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.003.12344

Johann Reinhold i Georg Forsterowie – osiemnastowieczni badacze natury i podróżnicy

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 31-51
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.004.12345

Przemiany narracji opisującej stosunki polsko‑rosyjskie w podręcznikach do nauczania historii w szkolnictwie ogólnokształcącym Polski Ludowej lat 1944–1989 (na przykładzie wybranych wydarzeń)

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 52-67
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.005.12346

Pół wieku edukacji historycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z dziejów Instytutu Historii UŚ (1969–2019)

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 68-77
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.006.12347

Challenging didactic history teaching activities: a framework for change in initial history teacher education broad topic

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 78-99
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.007.12348

Kánon „velkých” Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 100-119
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.008.12349

Ideowo‑postępowe i wychowawcze konteksty edukacji humanistycznej na łamach „Przeglądu Pedagogicznego” w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w.

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 120-130
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.009.12350

Edukacja dorosłych w Polskich Kompaniach Wartowniczych przy armii amerykańskiej w Europie po 1945 r.

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 131-149
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.010.12351

Gente Rutheni, natione Poloni in Polish and Ukrainian scholarly encyclopaedias and biographical dictionaries

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 150-160
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.011.12352

Narodziny koncepcji kształcenia gimnazjalnego i jej realizacja w Polsce w latach 1997–1999

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 161-179
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.012.12353

The role of historical education in “The Penny Magazine” 1832–1845

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 180-189
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.013.12354

Edukacja historyczna w gimnazjach ukraińskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 190-198
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.014.12355

„Wstęp do historii sztuki” – przegląd najnowszej literatury

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 199-216
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.015.12356

Edukacja w muzeach martyrologicznych na przykładzie wybranych działań Muzeum Stutthof w Sztutowie

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 217-229
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.016.12357