Studia Historica Gedanensia

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

ISSN 2081-3309
e-ISSN 2391-6001
Punkty MEiN: 2019: 40 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020)

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Życiorys naukowy prof. Andrzeja Grotha. Bibliografia publikacji prof. Andrzeja Grotha za lata 1971–2019

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 15-37
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.002.13608

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania nosokomeionów we wczesnym Bizancjum

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 41-63
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.004.13610

Lokalizacja infirmerii w topografii krzyżackich zamków komturskich w Prusach w późnym średniowieczu

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 64-83
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.005.13611

Przyczynki do dziejów szpitali gdańskich w średniowieczu

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 84-124
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.006.13612

Kanał Raduni – źródło wody dla mieszkańców Gdańska

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 125-148
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.007.13613

Gdańskie odznaki żebracze (XVI–XVIII w.)

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 149-161
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.008.13614

Szpitale gdańskie XVI–XVIII w. a duchowość protestancka

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 162-188
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.009.13615

Dyscyplinowanie społeczne w szpitalach elbląskich w XVII w.Dyscyplinowanie społeczne w szpitalach elbląskich w XVII w.

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 189-214
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.010.13616

Pomagać i leczyć. Przyczynek do powstania Instytutu Ubogich (Armeninstitut) w Gdańsku i jego pierwszych lat działalności (do 1795 r.)

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 215-229
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.011.13617

Próba reformy instytucji szpitalnych na terenie województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 230-245
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.012.13618

Psychiatry in Vilnius in 16th–20th Centuries: Review on Social Transformations

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 246-262
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.013.13619

Lecznica Nadmorska w Gdyni jako przykład prywatnej inicjatywy szpitalnej okresu międzywojennego. Studium przypadku

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 263-277
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.014.13620

Między klasyką a awangardą. Szpital Morski na Oksywiu projektu Mariana Lalewicza

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 278-292
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.015.13621

Obraz szpitala psychiatrycznego w świetle polskich dzieł literackich XX w.

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 293-302
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.016.13622

Żródła

Przyczynki źródłowe do dziejów szpitala św. Elżbiety w Starym Mieście Gdańsku z lat 1429–1454

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 305-323
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.017.13623

Kronika naukowa

KRONIKA NAUKOWA

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 327-340
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.018.13624

In Memoriam

Profesor Maria Bogucka (1929–2020)

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 343-347
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.022.13628