Studia Historica Gedanensia,2014, Tom 5 (2014)

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Rok wydania: 2014
Redaktor tomu: Anna Mazurkiewicz
t. V (2014): ,Od exsilii do exile. Przymus w migracjach", red. Anna Mazurkiewicz

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy można skazać na wygnanie posąg byka? Pauzaniasz o greckich banitach

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 27-39
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.001.2666

A Forced Road to a No‑Place: Escapism as a Form of Inner Emigration

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 40-56
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.002.2667

„Emigracja wewnętrzna” Tadeusza Różewicza (lata gliwickie)

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 57-72
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.003.2668

“Global Dissident”: Georgi Markov as a Cold War Playwright and Exile

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 73-94
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.004.2669

Przymusowy wyjazd z Polski optantów niemieckich w 1925 roku

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 95-112
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.005.2670

“Back on Straw”: The Experience of Shanghai Jewish Refugees in Bremen after Escaping German National Socialism, Enduring a Japanese “Designated Area”, and Fleeing Chinese Communism

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 113-138
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.006.2671

Socio‑Political Consequences of Forced Migration: The Case of Indian Indentured Workers to Fiji

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 139-153
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.007.2672

Forced Relocation: Catalyst for Indigenous Resistance on Nicaragua’s Atlantic Coast, 1980–1990

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 154-174
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.008.2673

Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna – państwo na wygnaniu

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 175-195
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.009.2674

Gdańsk XVI–XVIII wieku – bezpieczna przystań dla religijnych uchodźców? Z dziejów koegzystencji międzywyznaniowej w epoce nowożytnej

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 196-216
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.010.2675

Emigracja zamorska Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii po zakończeniu II wojny światowej w wybranych tytułach prasy brytyjskiej, 1945–1949

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 217-232
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.011.2676

Polityka władz szwedzkich wobec imigrantów w latach 1945–1994

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 233-249
Data publikacji online: 31 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.012.2677

Unrequited Loyalty: The Harkis in Postcolonial France

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 250-267
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.013.2678

“Passing the Plate for Revolution”: European Forty‑Eighters’ Fundraising Tours in the United States

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 268-286
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.014.2679

The Imagined Exiles: Slovak‑Americans and the Slovak Question during the First Czechoslovak Republic

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 287-305
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.015.2680

Iwan Iwanowicz Bielanin, wygnaniec rosyjski w Gdańsku. Przyczynek do „międzynarodówki szpiegowskiej” Wolnego Miasta lat 1920–1939

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 306-328
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.016.2681

„Indyjski pielgrzym”. Polityczne podróże Subhasa Chandry Bosego (1897–1945?)

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 329-353
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.017.2682

„Narody ujarzmione” – lobby polityczne czy projekt propagandowy?

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 355-392
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.018.2683

Konieczność a przymus. Zagadnienia migracyjne w założeniach ekspozycji stałej Muzeum Emigracji w Gdyni

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 395-407
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.019.2684

Migracje przymusowe w przekazie muzealnym. Wysiedlenia, przesiedlenia i deportacje w przestrzeni wystawienniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 408-420
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.020.2685