Barbara Osterloff, Aleksander Zelwerowicz, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2011, t. 1–2, ss. 1127 (Piotr Koprowski)

Piotr Koprowski

Abstrakt

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.