Studia Historica Gedanensia,2016, Tom 7 (2016)

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Rok wydania: 2016
Redaktor tomu: Sławomir Kościelak
t. Vll  (2016):  ,Z Bogiem i przeciwko Bogu", red. Sławomir Kościelak

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 9-14
Data publikacji online: 12 grudnia 2016

Uwagi na temat roli zakonów mendykanckich w duszpasterstwie na terenach wiejskich państwa zakonu krzyżackiego w Prusach

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 17-37
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.001.6386

Le Testament by Jean Meslier: the Pioneering Work of the Militant Atheism in France

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 38-62
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.002.6387

„W czymże tedy przez tych mędrków świat oświecony?” – Floriana Jaroszewicza apologia panieństwa i powściągliwości

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 63-74
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.003.6388

Przejawy sekularyzacji i religijność w Gdańsku na przełomie XVIII i XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich i prasowych

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 75-103
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.004.6389

Pielgrzymka do Ziemi Świętej we wspomnieniach Adama Sierakowskiego i Pawła Orzechowskiego

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 104-115
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.005.6390

Niemiecki Bóg Niemieckich Chrześcijan w prasie Wolnego Miasta Gdańska (1933–1939)

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 116-140
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.006.6391

Hybryda światopoglądowa – refleksje nad genezą i rozwojem nurtu realizmu socpaxowskiego

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 141-154
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.007.6392

O nową syntezę kultury na łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Wizja nowej syntezy kultury w publicystyce Jerzego Turowicza

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 155-176
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.008.6393

Saving Polish Souls in Ordinary Time: Catholic Evangelization and Poland’s Transformation, 1975–1989

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 177-200
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.009.6394

Kilka uwag na temat specyfiki religijnej Rosji

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 201-216
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.010.6395

Kilka uwag o fenomenie kultu św. Wita w kulturze ludowej

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 217-236
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.011.6396

Święci Patroni, prestiż i władza w organizacji fiest w Dolinach Centralnych Oaxaca (Meksyk)

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 237-257
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.012.6397

Bóg – twórczy pęd życia. Myśl Bergsona, jej źródła oraz konsekwencje filozoficzne i teologiczne

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 258-275
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.013.6398

Religia, czyli „chwiejność znaczeń”. Pytanie o współczesną formułę religijności w dyskursie postmodernistycznym

Studia Historica Gedanensia, Tom 7 (2016), s. 276-288
Data publikacji online: 12 grudnia 2016
DOI 10.4467/23916001HG.16.014.6399

Recenzje

Kronika naukowa