Polsko‑Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych Polsko‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Roman Baron

Abstrakt

Polish-Czech Group for Textbooks of Polish-Czech Scientific Society

This article is devoted to the problem of cooperation between Polish and Czech didactitians of history and historians by the example of Polish‑Czech Group for Textbooks, which was established in 2013 by the Polish‑Czech Scientific Society. Chairmans are Danuta Konieczka‑Śliwińska from Adam Mickiewicz University in Poznań (Polish side) and Blažena Gracová from University of Ostrava (Czech side).

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.