Studia Historica Gedanensia,Tom 12 (2021)/1

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Rok wydania: 2021
 
 
Słowa kluczowe: wojna, oblężenie, zdrada, Herodot, machiny oblężnicze, imperium Achemenidów, Artakserkses II, dowódcy i dostojnicy, lojalność, Cezar, Commentarii, barbarzyńcy, wojny galijskie, Sacramentum militarne, późny antyk, armia rzymska, morale, historia wojskowości, Późne Cesarstwo Rzymskie, Afryka Północna, Justynian, bunt wojska, Godfryd de Charny, średniowiecze, etos rycerski, literatura średniowieczna, XIV w., rokosz sandomierski, Mikołaj Zebrzydowski, Janusz Radziwiłł, sojusz, dekompozycja sojuszu, oddziały wojskowe, czarnoskórzy, awans społeczny, Brazylia, okres kolonialny, Szkockie Wyżyny, twierdze, koszary warowne, garnizony wojskowe, Otto Hermann von der Howen, Księstwo Kurlandii i Semigalii, stosunki kurlandzko-polsko-rosyjskie w drugiej połowie XVIII w., historia Polski XIX w., walka o niepodległość, patriotyzm, zdrada narodowa, Tomasz Łubieński, rodzina Łubieńskich, lojalista, generał powstania listopadowego, Zygmunt Sierakowski, prawdziwy „Wallenrod”, współpracownik rosyjskiego Ministra Wojny, uczestnik antyrosyjskiej konspiracji przed powstaniem styczniowym, najemnik, Muhammad Ali, Egipt, nizam al-jadid, Joseph Anthelme Sève, George B. English, Henryk Dembiński, August Szulc, Bułgaria, Aleksander von Battenberg, armia bułgarska, coup d’état 1886, wojna amerykańsko-hiszpańska, Polacy w Stanach Zjednoczonych, XIX w., Legion Bajończyków, Błękitna Armia, Roman Dmowski, Józef Haller, Józef Piłsudski, Polska Armia we Francji, wojna polsko‑rosyjska, wojna polsko‑ukraińska, I wojna światowa, bitwa o Lwów w 1918 r., konflikt polsko‑ukraiński w Galicji po I wojnie światowej, walki o granice II Rzeczypospolitej, społeczeństwo polskie wobec odzyskania niepodległości, opowiadanie Słońce martwych, tragiczne wydarzenia, czerwony terror, autobiograficzny charakter utworu, symbole Słońca i Śmierci, dyscyplina, dezercje, armia polska w XX w., indoktrynacja w wojsku, przysięga wojskowa, Ukraińska Powstańcza Armia, Polska, Czechosłowacja, Karpaty, „Brodycz”, oficer, kształcenie, wychowanie, marynarka wojenna, formowanie, społeczeństwo, kierownictwo partyjno‑państwowe, niezadowolenie społeczne, konsolidacja władzy, Ukraina, Siły Zbrojne Ukrainy, Krym, aneksja, wojna hybrydowa, nielojalność, dezercja, Rosja, Polacy, postawy społeczne, konflikt Donbasu, Czechy, XV w., rewolucja husycka, Jan Žižka

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„[…] aby ich na zawsze w przyszłości nie uważano za zdrajców”. Herodot i inni greccy autorzy o lojalności i zdradzie w oblężonym mieście

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 19-36
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.024.15084

Lojalność i zdrada dowódców oraz dostojników w imperium Achemenidów za panowania Wielkiego Króla Artakserksesa II

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 37-52
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.025.15085

Lojalność i wiarołomstwo jako oś Cezariańskiej narracji poświęconej wojnie: propaganda i kontekst kulturowy w Commentarii de bello Gallico

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 53-80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.026.15086

Soldier loyalty in Late Antiquity and Sacramentum militare in the context of selected sources

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 81-89
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.027.15087

Chwiejna lojalność żołnierzy Justyniana. Przyczyny rebelii w rzymskiej armii w Afryce w latach 536–546 n.e. Słowa

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 90-112
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.028.15088

Lojalność wobec Boga i cnót rycerskich w Le livre de chevalerie Godfryda de Charny

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 113-131
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.029.15089

Pragmatyzm czy zdrada? Relacje pomiędzy przywódcami rokoszu sandomierskiego, Mikołajem Zebrzydowskim i Januszem Radziwiłłem, po klęsce pod Guzowem

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 132-157
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.030.15090

Lojalni portugalskim monarchom – militarne oddziały czarnoskórych w kolonialnej Brazylii

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 158-176
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.031.15091

Twierdze na straży lojalności. Brytyjskie fortyfikacje na terenie północnej Szkocji w pierwszej połowie XVIII w.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 177-209
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.032.15092

Otto Hermann von der Howen. Od kurlandzkiego patrioty do bezwzględnego poplecznika interesów rosyjskich w Księstwie Kurlandii i Semigalii

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 210-243
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.033.15093

Bojowaniem jest żywot ludzki, czyli o dylematach Polaków czasu zaborów

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 244-252
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.034.15094

Gra na dwa fronty, czyli rozważania o lojalności. Tomasz Łubieński w okresie powstania listopadowego i Zygmunt Sierakowski na drodze do powstania styczniowego

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 253-273
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.035.15095

Genuine diamonds or false stones? Mercenary loyalty in the Army of Muhammad Ali’s Egypt

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 274-283
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.036.15096

Podpora tronu? Kwestia lojalności armii bułgarskiej podczas kryzysu państwa w latach 1885–1886

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 284-305
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.037.15097

Polscy imigranci w Stanach Zjednoczonych wobec konfliktu zbrojnego na Kubie w 1898 r. w świetle prasy polonijnej

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 306-330
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.038.15098

“Our Sacred Duty”: Poland’s Diaspora Fights for Polish Independence, 1894–1921

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 331-356
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.039.15099

Ludność cywilna polskiego Lwowa wobec walk polsko‑ukraińskich w listopadzie 1918 r.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 357-382
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.040.15100

Предательство человечности. Красный террор большевиков в Крыму во время гражданской войны 1918–1920 гг. в повести Ивана Шмелева „Солнце мертвых”

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 383-396
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.041.15101

„Wbrew przysiędze” – dezercje w Wojsku Polskim w latach 1944–1947

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 397-424
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.042.15102

Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału Postać Romana Hrobelskiego „Brodycza”, dowódcy oddziału UPA w latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacjiw latach 1946–1947, w świetle jego zeznań złożonych w Czechosłowacji

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 425-437
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.043.15103

Oficera marynarki wojennej nie wystarczy wyszkolić, trzeba go jeszcze „uformować”

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 438-461
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.044.15104

Lojalność społeczeństwa polskiego a konsolidacja władzy państwowej w latach 1956–1980

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 462-473
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.045.15105

„Nam strzelać nie kazano…”? Siły Zbrojne Ukrainy na Krymie w obliczu rosyjskiej operacji hybrydowej w lutym i marcu 2014 r. Przebieg i uwarunkowania kryzysu lojalności

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 474-492
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.046.15106

Polacy w Polsce i na Ukrainie wobec operacji antyterrorystycznej (2014–2018)

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 493-514
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.047.15107

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Jaki był Jan Žižka? – odwieczne pytanie historyków. Na marginesie pracy Petra Čorneja, Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka (Praha: Nakladatelství Paseka, 2019), ss. 855.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 517-525
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.048.15108

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Niespokojny wiek XV. Pomiędzy wiarą, religią i polityką”, Uniwersytet Gdański, Instytut Historii, 13 stycznia 2020 r.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 529-531
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.049.15109

Sprawozdanie z seminarium „Gdańskie Spotkania Mediewistyczne – Życie w przestrzeniach średniowiecznego miasta”, 27 listopada 2020 r.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 531-533
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.050.15110

VARIA

„Kronika czasu pandemii – szalony rok 2020”

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 537-544
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.051.15111