Soldier loyalty in Late Antiquity and Sacramentum militare in the context of selected sources

Łukasz Różycki

Abstrakt

Żołnierska lojalność a sacramentum militare w kontekście wybranych źródeł późnoantycznych

Celem tekstu jest przedstawienie, w jaki sposób przysięga wojskowa miała stymulować i umacniać lojalność żołnierzy wobec władcy. Autor na podstawie wybranych źródeł przeprowadził analizę samej przysięgi wojskowej, wiążąc ją z całym systemem umacniającym lojalność żołnierzy względem władcy oraz państwa. Wynikiem przeprowadzonych badań jest pełniejszy obraz funkcjonowania armii rzymskiej w dobie późnego antyku.

Słowa kluczowe: Sacramentum militarne, późny antyk, armia rzymska, morale

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.