Studia Historica Gedanensia,Tom 12 (2021)/2, Epidemie i pandemie przez wieki

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner
Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski
Rok wydania: 2021
 
 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Zaraza zaczęła się od Egipcjan”. Dżuma Justyniana widziana z perspektywy pandemii COVID-19

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 13-30
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.002.14984

Walka z czarną śmiercią w świetle wybranych pism i traktatów z XIV w.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 31-43
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.003.14985

Impacts of the plague epidemic on the Kingdom of Bohemia in the second half of the XIVth century and at the beginning of the XVth century

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 44-62
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.004.14986

Czy Jan Žižka zmarł na zarazę morową?

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 63-82
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.005.14987

Madmen and a Melancholic: Allusions to Health and the Anointing of the Sick in Polemics of the Hussite Period

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 83-92
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.006.14988

„Przenosząc się ciągle z miejsca na miejsce obyczajem Numidów”. Jagiellońscy władcy i ich rodziny w czasie morowego powietrza w XV–XVI w.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 93-108
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.007.14989

Kiła, ospa, angielskie poty. Zapomniane epidemie w Prusach i na Pomorzu w latach 1527 i 1529

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 109-130
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.008.14990

„wie man sich mit Gottes hülffe vor der vergifftung bewaren”. (Nie)użyteczne zalecenia w zakresie ochrony przed zarazą w drukach gdańskich fizyków miejskich z XVI w.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 131-172
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.009.14991

Epidemie w Gdańsku w XVII i XVIII w. Addenda et corrigenda

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 173-191
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.010.14992

Epidemie w dziejach Wadowic w okresie przedrozbiorowym – studium przypadku miasta małopolskiego

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 192-209
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.011.14993

Mit pestilentia manufacta w XVI–XVIII w. (wybrane przykłady)

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 210-227
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.012.14994

Zadżumione miasto. Sztokholm wobec zarazy w latach 1710–1711

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 228-246
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.013.14995

Cholera a COVID-19. Różne choroby, wspólna profilaktyka

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 247-258
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.014.14996

Холерная пандемия 1830–1831 гг. в Российской империи по воспоминаниям и письмам, газетным заметкам, текстам административных указов и другим личным и официальным источникам

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 259-288
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.015.14997

Reakcje społeczne na pierwszą pandemię cholery w carskiej Rosji na podstawie przeglądu prasy i dokumentów z epoki (XIX w.)

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 289-323
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.016.14998

Cholera w Paryżu w 1832 r. i jej rewolucyjna (anty)kontekstualność

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 324-340
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.017.14999

A Chronicle of the Pandemic: Hugh Gibson’s Notes on the “Spanish Flu” of 1918

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 341-366
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.018.15000

Grypa hiszpanka w Szwecji w latach 1918–1919 – przebieg oraz konsekwencje

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 367-382
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.019.15001

Dur plamisty (tyfus) w okupowanym Lwowie w latach 1941–1944 (na podstawie Gazety Lwowskiej i Lwiwśkych wistej)

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 383-404
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.020.15002

Polskie muzea w czasie pandemii COVID-19: działalność online i (nie)stosowanie Rapid Response Collecting

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 405-415
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.021.15003

Epidemie i pandemie w wybranych polskich podręcznikach szkolnych historii dla szkół średnich po 1989 r.

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/2, s. 416-429
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.022.15004