Komitet redakcyjny

Grzegorz Berendt

Iwona Janicka

Barbara Klassa

Sławomir Kościelak

Anna Łysiak-Łątkowska

Tomasz Maćkowski

Anna Mazurkiewicz

Beata Możejko

Piotr Perkowski (sekretarz)

Tomasz Rembalski

Przemysław Różański

Tadeusz Stegner (przewodniczący)