Rada naukowa

Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański, Polska)

Marcin Hinz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska)

Tomasz Knoz (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, Czechy)

Beata Możejko (Uniwersytet Gdański, Polska)

Piotr Perkowski (Uniwersytet Gdański, Polska)

Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański, Polska)

Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Leonid Zaszkilniak (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)