Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa. 

Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz
Opublikowano online: 23 sierpnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The difference between the optative and the “modal” indicative in Homeric Greek: four case studies. Part 1: The optative

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 157–197
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.009.16119

On the notion of the subordinate clause in German linguistics

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 199–215
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.010.16120

Typology of fractional numerals in Turkic languages

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 217–238
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.011.16121

Ottoman-Turkish loanwords in Egyptian and Syro-Lebanese-Palestinian Arabic – Part 3

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 3, s. 239–277
Data publikacji online: 23 sierpnia 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.012.16122