Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linquistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: wrzesień 2020

TURKOLOGY

Sortuj według

Addenda from pre-Meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches wörterbuch der bildungen auf -cı//-ıcı im Osmanisch-Türkischen” (part 3)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 161-186
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.013.12718

ETYMOLOGY

Twelve English etymologies from the social margins (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 187-197
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.014.12719

Slavic languages in contact, 4: Turkic in Slovak – A short note

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 199-203
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.015.12720

VARIA

Some loose ends in the analysis of the forms ἔθηκε(ν) and θῆκε(ν) in the Iliad: the Exceptions, the Compounds, the Link with Mycenaean and the Origin of the Augment

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 205-221
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.016.12721

On Chinese Hui-Muslim elementary vocabulary (1): Prayer terminology

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 223-228
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.017.12722