Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: grudzień 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Сашко-lect: The translanguaged grammar of a hyper multilingual global nomad. Part 1 – Methodological considerations

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 229-243
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.019.12981

Arrangement classifiers, collocations, and near-synonymy: A corpus-based study with reference to Polish

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 245-258
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.020.12982

Factors influencing lexical transfer in third language acquisition

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 259-283
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.021.12983

A critical assessment of the construct of attitude in sociolinguistcs: A socio-psychological insight (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 285-297
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.022.12984

Addenda from pre-Meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches Wörterbuch der Bildungen auf -cı//-ıcı im Osmanisch-Türkischen” (Part 4)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 299-325
Data publikacji online: 15 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.018.12980

Virginia Woolf’s “Blue & Green” revisited: Dimensions of the research space

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 327-335
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.023.12985