Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linquistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: marzec 2020

Onomastics

Sortuj według

Notes on the current discussion concerning the (first) name of the first historical ruler of the Piast state

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1, s. 1-10
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.001.12028

King Arthur’s Din Draithou and Trevelgue, a Cornish Cliff-Fort

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1, s. 11-26
Data publikacji online: 24 marca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.002.12029

Bulgarian onomastics in the 21st century

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1, s. 27-38
Data publikacji online: 24 marca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.006.12033

Merseburg pars pro toto: Name, etymology and meaning in the context of the Middle Ages

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1, s. 39-45
Data publikacji online: 24 marca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.007.12034

TURKOLOGY

Addenda from pre-meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches wörterbuch der bildungen auf -ci // -ici im osmanisch-türkischen” (part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1, s. 47-65
Data publikacji online: 24 marca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.005.12032

VARIA

Metrical and morphological observations on the use of ἔθηκε(ν) and θῆκε(ν) in the Iliad

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1, s. 67-81
Data publikacji online: 24 marca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.003.12030

On Chinese Āhōng 阿訇

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 1, s. 83-84
Data publikacji online: 24 marca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.004.12031