Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linquistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: czerwiec 2020

TURKOLOGY

Sortuj według

Addenda from pre-Meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches wörterbuch der bildungen auf -ci // -ici im Osmanisch-Türkischen” (part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 85-109
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.008.12440

ETYMOLOGY

Twelve English etymologies from the social margins (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 111-122
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.009.12441

The Old East Slavic toponym Kyjevъ in the Arab-Muslim geographical literature

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 123-133
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.010.12442

VARIA

An inquiry into the use and meaning of the forms ἔθηκε(ν) and θῆκε(ν) in the Iliad: Syntax and semantics

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 135-155
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.011.12443

Preliminary report to the edition of Edward Sapir’s Comparative dictionary of Indo-Chinese and Na-Dene

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 157-160
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.012.12444