Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 10 grudnia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

An experimental study on deictic verbs and the coding patterns of deixis in Ilami Kurdish: A comparative study

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 4, s. 159–186
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.014.14742

Spit or sbit? ST-type consonant clusters in the speech of Polish learners of English

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 4, s. 187–199
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.015.14743

Finnic tetrameter in J.R.R. Tolkien’s The Story of Kullervo in comparison to W.F. Kirby’s English translation of the Kalevala

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 4, s. 201–220
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.016.14744

Perceptual etymology, or three Turkish culinary terms in Croatian and Slovene, and a Polish social term inteligencja ‘intelligentsia’

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 4, s. 221–225
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.017.14745

Franklin D. Roosevelt and the American Theatre Standard: The low vowels

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 4, s. 227–245
Data publikacji online: 10 grudnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.018.14861