Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa. 

Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 2

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz
Opublikowano online: 30 maja 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The higher numerals in Ossetic

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 2, s. 71-89
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.005.15629

Using online practice tests based on authentic short stories in English to enhance student language skills

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 2, s. 91-107
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.006.15630

Ottoman-Turkish loanwords in Egyptian and Syro-Lebanese-Palestinian Arabic – Part 2

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 2, s. 109-142
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.007.15631

The mythological Norse ravens Huginn and Muninn: Interrogators of the newly slain

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2022, Volume 139, Issue 2, s. 143-155
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20834624SL.22.008.15632