Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak

Czasopismo Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (= SLing) powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono kontynuacją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze).

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Opublikowano online: 2 sierpnia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Panthers in Russian and Old Russian

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 111–117
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.010.13704

Сашко-lect: The translanguaged grammar of a hyper multilingual global nomad. Part 3 – Contact languages and translanguaging

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 119–133
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.011.13705

Mexican slang ese “dude, buddy” and its Iberian Caló-Romani antecedents

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 135–143
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.012.13706

Focus dissipation as a narrative and mimetic technique: A case study of Virginia Woolf’s “Blue & Green”

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 138, Issue 3, s. 145–157
Data publikacji online: 2 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20834624SL.21.013.13707