Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz

SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis) jest czasopismem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na naszych łamach publikujemy oryginalne artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa. 

Od 2022 roku Czasopismo jest finansowane przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1897-1059
e-ISSN 2083-4624
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.    

Wersja papierowa czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2023, Volume 140, Issue 3

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Anna Tereszkiewicz
Opublikowano online: 23 sierpnia 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

A diachronic approach to perceptions of success and failure in language education

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2023, Volume 140, Issue 3, s. 191–208
Data publikacji online: 23 sierpnia 2023
DOI 10.4467/20834624SL.23.009.18270

A note on the Lycian tabahaza

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2023, Volume 140, Issue 3, s. 209–213
Data publikacji online: 23 sierpnia 2023
DOI 10.4467/20834624SL.23.010.18271

Erazm Rykaczewski’s Dokładny słownik polsko- angielski… (1851) and its examples of usage: Inverting the translation principle

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2023, Volume 140, Issue 3, s. 215–235
Data publikacji online: 23 sierpnia 2023
DOI 10.4467/10.4467/20834624SL.23.011.18272

PTkc. *jā- ∼ *ja- ‘to be near, …’ and the question of Altaic correspondences

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2023, Volume 140, Issue 3, s. 237–254
Data publikacji online: 23 sierpnia 2023
DOI 10.4467/20834624SL.23.012.18273