Spisovná čeština in spoken and written language

Elżbieta Szczepańska

Abstrakt

The present paper concerns the status of the literary variety of the Czech language (the so called spisovná čeština) with the system of the Czech language, with a particular focus on spoken language and literature. As a result of the constant eradication of Czech literary language (spisovná čeština) from the spoken language of Czech users, the process of its becoming stylistically marked has been noticeable for some time. It is, therefore, no longer a neutral variety of language in literary texts – this function is being taken over (as much as in the spoken language) by the colloquial variety of the language, i.e. obecná čeština.

Słowa kluczowe: spisovná čeština, obecná čeština, profesjonalizmus, umělecký text
References

Hoffmannová J. 1993. Spisovnost a nespisovnost v řeči současné české inteligence. – Gajda S. (ed.) Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie. Opole: 111–118.

Komárek K. 1996. Charakterizační funkce spisovného jazyka v uměleckých textech. – Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: 169–171.

Mareš P. 1996. Tajnej a otevřenej jazyk. Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra. – Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: 176–178.

Müllerová O., Hoffmannová J., Schneiderová E. 1992. Mluvená čeština v autentických textech. Praha.

Schmiedtová V. 1993/1995. Postavení spisovného českého jazyka v současném kulturním klimatu. – Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 (t. I): 84–88.

Szczepańska E. 2004. Cechy czeszczyzny okresu baroku a obecná čeština. Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną i jedyną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.