Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2019, Volume 136, Issue 1

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2019

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ETYMOLOGY

Sortuj według

The origins of English guinea pig and German Meerschweinchen again

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 1-7
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.001.10244

Oddments: A miscellany of English etymologies (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 9-23
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.002.10245

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

English as a world language in Scandinavia and elsewhere (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 25-36
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.003.10246

The impact of English on Cuban Spanish: A glossary-based analysis of morphological adaptations (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 37-49
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.004.10247

Polish faces of English acronyms and alphabetisms: an illustration of contact-induced linguistic diversity (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 51-65
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.005.10248

VARIA

Ostiacica I: Remarks on K. Rédei’s "Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt)"

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 67-70
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.006.10249

The development of PIE initial iota in Greek - reevaluation of evidence in context of typological data (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 1, s. 71-81
Data publikacji online: kwiecień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.007.10250