Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2019, Volume 136, Issue 2

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2019

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ETYMOLOGY

Sortuj według

Oddments: A miscellany of English etymologies (part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 83–97
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.008.10603

Slavic languages in contact, 2: are there OttomanTurkish loanwords in the Balkan Slavic languages?

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 99–105
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.009.10604

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

Lexical hybridization of English and German elements: a comparison between spoken German and the language of the German newsmagazine Der Spiegel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 107–120
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.010.10605

Internationalisms, Anglo-Latinisms and other kinship ties between Italian and English

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 121–141
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.011.10606

The impact of English on Cuban Spanish: a glossary-based analysis of morphological adaptations (part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 143–153
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.012.10607

APPLIED LINGUISTICS

Formative evaluation – its past, present and future

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 155–167
Data publikacji online: 17 czerwca 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.013.10608

Applying the theory of planned behaviour to account for students’ choice of a target accent (part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 2, s. 169–179
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.014.10609