Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2019, Volume 136, Issue 3

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2019

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ETYMOLOGY

Sortuj według

Oddments: A Miscellany of English Etymologies (Part 3)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 3, s. 181-198
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.015.11060

APPLIED LINGUISTICS

Applying the Theory of Planned Behaviour to Account for Students’ Choice of a Target Accent (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 3, s. 199-209
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.016.11061

VARIA

Some Remarks on the Language of Modern Tajik Public Inscriptions (Part III)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 3, s. 211-219
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.017.11062

The Development of PIE Initial Iota in Greek – Reevaluation of Evidence in Context of Typological Data (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 3, s. 221-226
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.018.11063

In Defence of Lydgate: Lydgate’s Use of Binomials in his Troy Book (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 3, s. 227-244
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.019.11064