Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2019, Volume 136, Issue 4

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2019

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

PHONETICS

Sortuj według

Educated Poznań speech 30 years later

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 245-264
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.021.11314

Phonetics and Hollywood. Accuracy and credibility of imitated Polish accents in Sophie’s Choice and The Zookeeper’s Wife

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 265-285
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.024.11317

LITERARY STYLISTICS

Visual Narrativity and the Creation of a Text World – A Semiotic Study of Selected Cases of Transmediality

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 287-296
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.020.11313

VARIA

Translating the untranslatable: A Yiddish text in Japanese rendering

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 297-307
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.022.11315

In defence of Lydgate: Lydgate’s use of binomials in his Troy Book (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 309-326
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.023.11316

Reviews of single-authored versus multiple-authored academic books. Is two less than one?

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 327-351
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.025.11318