Educated Poznań speech 30 years later

Kamil Kaźmierski,

Małgorzata Kul,

Paulina Zydorowicz

Abstrakt

The study compares educated Poznań speech on the basis of a study byWitaszek-Samborska (1985, 1986) and a corpus compiled thirty years later. Thefeatures of Poznań speech, examined on 14 speakers from the corpus, include:voicing of obstruents before heterolexical sonorants (okszyg emocji), realizationof word-final -ą as [-ɔm] (idom tom drogom), realization of /stʂ tʂ dʐ/ as /ʂt͡ʂ t͡ʂ d͡ʐ/ (szczelać), the presence of the velar nasal [ŋ] before a heteromorphemic velarplosive /k/ (okienko), realization of word-final -ej as /-i(j)/ or /-ɨ(j)/ (lepi(j)), presenceof prothetic [w] before word-initial /ɔ/ (łojciec), presence of voiced /v/ in clusterswith preceding voiceless consonants (trwy), and realization of -śmy as [ʑmɨ](słyszelˈiśmy). The results suggest a change in Poznań speech and point towardsdialect levelling.

Słowa kluczowe: Poznań speech, variability, language change, speech corpus, dialect leveling
References

Bloch-Rozmej A. 1997. Nasal vowels in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 32: 81102.

Boersma P., Weenink D. 2017. Praat: Doing phonetics by computer. [Computer program].

Czaplicki B., Żygis M., Pape D., Jesus L.M.T. 2016. Acoustic evidence of new sibilants in the pronunciation of young Polish women. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 50.1: 1–42.

Dunaj B. 1985. Grupy spółoskowe współczesnej polszczyzny mówionej. Warszawa.

Dunaj B. 2006. Zasady poprawnej wymowy polskiej. – Język Polski 86: 161172.

Fromont R., Hay J. 2012. LaBB-CAT: An annotation store. Cook P., Nowson S. (eds.). Proceedings of the Australasian Language Technology Association Workshop 2012. Dunedin: 113117.

Gruchmanowa M. 2006. Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu. Poznań.

Gussmann E. 1973. Nasality in Polish and English. Polish Studies in Contrastive Linguistics 2: 105122.

Gussmann E. 1992. Resyllabification and delinking: The case of Polish voicing. Linguistic Inquiry 23: 2956.

Jarosz G., Calamaro S., Zentz J. 2016. Input frequency and the acquisition of syllable structure in Polish. – Language Acquisition 24.4: 261399.

Jarosz G., Johnson J.A. 2013. The richness of distributional cues to word boundaries in speech to young children. – Language Learning and Development 9.2: 175210.

Karaś M., Madejowa M. 1977. Słownik wymowy polskiej. Warszawa.

Labov W., Ash S., Boberg C. 2006. The atlas of North American English. Berlin.

Madejowa M. 1987. Współczesna polska norma językowa w zakresie wymowy samogłosek nosowych. – Studia Phonetica Posnaniensia 1: 3156.

Madejowa M. 1990. Modern Polish linguistic norm with special reference to the pronunciation of consonants. – Studia Phonetica Posnaniensia 2: 69105.

Madejowa M. 1993. Normative rules of modern Polish pronunciation. Studia Phonetica Posnaniensia 4: 1930.

Madelska L. 2005. Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny. Kraków.

Michalski G. 2008. Representational handling of Poznań-Cracow voicing in Government Phonology. – Poznań Studies in Contemporary Linguistics 44.3: 379399.

Mizerski W. (ed.). 2000. Język polski. Encyklopedia w tabelach. Warszawa.

Piroth H.G., Janker P.M. 2004. Speaker-dependent differences in voicing and devoicing of German obstruents. – Journal of Phonetics 32: 81109.

Rubach J. 1996. Nonsyllabic analysis of voice assimilation in Polish. Linguistic Inquiry 27: 69110.

Strycharczuk P. 2012. Phonetics-phonology interactions in pre-sonorant voicing. [An unpublished PhD thesis, The University of Manchester].

Urban M., Zdziebko S., Cyran E. 2017. Testing Laryngeal Relativism in Polish: A preliminary acoustic study. [Paper presented at the 47th Poznań Linguistic Meeting; ttp://wa.amu.edu.pl/plm/2017/files/abstracts/PLM2017_Abstract_Urban_etal.pdf; date of access 14 Nov 2017].

Witaszek-Samborska M. 1985. Regionalizmy fonetyczne w mowie inteligencji poznańskiej. – Slavia Occidentalis 42: 91104.

Witaszek-Samborska M. 1986. Mowa poznańskiej inteligencji. – Gruchmanowa M., Witaszek--Samborska M., Żak-Święcicka M. (eds.). Mowa mieszkw Poznania. Poznań: 29–87.

Zajda A. 1977. Some problems of Polish pronunciation in the dictionary of Polish pronunciation. – Karaś M., Madejowa M. (eds.). Słownik wymowy polskiej. Warszawa: 2762.