Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2019, Volume 136, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2019

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

PHONETICS

Sortuj według

Phonetics and Hollywood. Accuracy and credibility of imitated Polish accents in Sophie’s Choice and The Zookeeper’s Wife

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 265-285
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.024.11317

Educated Poznań speech 30 years later

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 245-264
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.021.11314

LITERARY STYLISTICS

Visual Narrativity and the Creation of a Text World – A Semiotic Study of Selected Cases of Transmediality

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 287-296
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.020.11313

VARIA

Translating the untranslatable: A Yiddish text in Japanese rendering

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 297-307
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.022.11315

In defence of Lydgate: Lydgate’s use of binomials in his Troy Book (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 309-326
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.023.11316

Reviews of single-authored versus multiple-authored academic books. Is two less than one?

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 136, Issue 4, s. 327-351
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20834624SL.19.025.11318