Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2020, Volume 137, Issue 2

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2020

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

TURKOLOGY

Sortuj według

Addenda from pre-Meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches Wörterbuch der Bildungen auf -ci // -ici im Osmanisch-Türkischen” (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 85-109
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.008.12440

ETYMOLOGY

Twelve English etymologies from the social margins (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 111-122
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.009.12441

The Old East Slavic toponym Kyjevъ in the Arab-Muslim geographical literature

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 123-133
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.010.12442

VARIA

An inquiry into the use and meaning of the forms ἔθηκε(ν) and θῆκε(ν) in the Iliad: Syntax and semantics

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 135-155
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.011.12443

Preliminary report to the edition of Edward Sapir’s Comparative dictionary of Indo-Chinese and Na-Dene

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 2, s. 157-160
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.012.12444