Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2020, Volume 137, Issue 3

Redaktor naczelna: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2020

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

TURKOLOGY

Sortuj według

Addenda from pre-Meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches Wörterbuch der Bildungen auf -cı//-ıcı im Osmanisch-Türkischen” (Part 3)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 161-186
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.013.12718

ETYMOLOGY

Twelve English etymologies from the social margins (Part 2)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 187-197
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.014.12719

Slavic languages in contact, 4: Turkic in Slovak – A short note

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 199-203
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.015.12720

VARIA

Some loose ends in the analysis of the forms ἔθηκε(ν) and θῆκε(ν) in the Iliad: the exceptions, the compounds, the link with Mycenaean and the origin of the augment

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 205-221
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.016.12721

On Chinese Hui-Muslim elementary vocabulary (1): Prayer terminology

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 3, s. 223-228
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.017.12722