Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2020, Volume 137, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2020

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Сашко-lect: The translanguaged grammar of a hyper multilingual global nomad. Part 1 – Methodological considerations

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 229-243
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.019.12981

Arrangement classifiers, collocations, and near-synonymy: A corpus-based study with reference to Polish

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 245-258
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.020.12982

Factors influencing lexical transfer in third language acquisition

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 259-283
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.021.12983

A critical assessment of the construct of attitude in sociolinguistcs: A socio-psychological insight (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 285-297
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.022.12984

Addenda from pre-Meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches Wörterbuch der Bildungen auf -cı//-ıcı im Osmanisch-Türkischen” (Part 4)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 299-325
Data publikacji online: 15 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.018.12980

Virginia Woolf’s “Blue & Green” revisited: Dimensions of the research space

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 327-335
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.023.12985