Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2020, Volume 137, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2020

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Virginia Woolf’s “Blue & Green” revisited: Dimensions of the research space

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 327-335
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.023.12985