Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis,2020, Volume 137, Issue 4

Redaktor naczelny: Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Sekretarz redakcji: Barbara Podolak
Rok wydania: 2020

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Factors influencing lexical transfer in third language acquisition

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 259-283
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.021.12983

Сашко-lect: The translanguaged grammar of a hyper multilingual global nomad. Part 1 – Methodological considerations

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 229-243
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.019.12981

Arrangement classifiers, collocations, and near-synonymy: A corpus-based study with reference to Polish

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 245-258
Data publikacji online: 14 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.020.12982

A critical assessment of the construct of attitude in sociolinguistcs: A socio-psychological insight (Part 1)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 285-297
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.022.12984

Virginia Woolf’s “Blue & Green” revisited: Dimensions of the research space

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 327-335
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.023.12985

Addenda from pre-Meninski transcription texts to Stanisław Stachowski’s “Historisches Wörterbuch der Bildungen auf -cı//-ıcı im Osmanisch-Türkischen” (Part 4)

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2020, Volume 137, Issue 4, s. 299-325
Data publikacji online: 15 grudnia 2020
DOI 10.4467/20834624SL.20.018.12980